Breaking Through

De Doorbraak/Solution, acryl op 2 zijdig beschilderd ongespannen doek, 135 x 175 cm 2000/2003

Afl. 19 De Doorbraak: Deze Tijd is mijn Tijd

Ida: Madama. Vandaag gaan we een prachtig tweezijdig beschilderd ongespannen doek bespreken. Het heet de Doorbraak Breaking Through. Dat staat ook in ons boek De Nieuwe Stroming, Kunst als Medicijn van Zijn. Jij gaat daar nu iets over vertellen. Van hoe ziet het eruit en wat betekent het?

Madama: Ja, ik ga iets heel moois vertellen, want het is een heel belangrijk schilderij. In 2000 gemaakt. Maar dat is ook het mooie van kunst, tijd bestaat niet. Als je er nu naar kijkt zie je ook de code die ik in de Nieuwe Stroming bij elk werk heb gemaakt de IK BEN code, hier Verdieping en dat past ook, heel toepasselijk. Wat zie je nou?

Je ziet een vrouw die dus, helemaal met haar hele wezen als het ware naar boven gericht een sprong waagt. En aan de andere kant dus dat zit in geel. Nou ja, je ziet het ook straks voor je op de website en de YouTube films, maar je ziet dus een vrouw die in een lichtwereld zit, om het zo maar te zeggen. In geel, in rood, in blauw. En daar zie je tegelijkertijd, en daarom heet het ook de Doorbraak, dan zie je een soort ja, is het een schaduw, is het een echo? Je ziet een donkere kleur figuur, opgelost in het donker en ook het gezicht is wat scherper. En wat?  ja, wat is het eigenlijk hè? Is het een Spirit? Is het je Spirit? Is het, want je ziet ook niet echt meer het lichaam, maar meer vormen die zich oplossen in die donkerblauwe, donkerrode, spiraal achtige gouden en oker vormen. Dus het is een heel spannend iets wat ook in een hele spannende tijd gemaakt werd van nou waar gaan we naar toe, wat moeten we doen en waar gaat dit schilderij eigenlijk over? Nou, duidelijk over een sprong. En ja, zoals ik het ook toen heb bedoeld is het de sprong naar de oorsprong, naar de kosmische oorsprong. Maar dat is natuurlijk een heel terra incognita.

Ida: Ja Madama, ik ben heel benieuwd, want ik vind het zelf ook een heel intrigerend schilderij.  In feite zie ik daar in de loop der tijd steeds meer in. Want wat jij noemt die terra incognita dat donkere, die schaduwkant, de schaduw misschien van die vrouw? Dat is zo bijzonder vormgegeven, dat ik het heel vaak niet eens gezien heb. Het is net als met een Escher tekening je ziet het pas als je het ziet. Ja. Dus dat is misschien wel leuk om daar even op door te gaan.

Madama: Nou ja, daarom heet het ook Terra Incognita. Kijk, dat is natuurlijk een heel apart gebied hè? Kijk, aan de ene kant is het donker en je ziet dus dat dat licht wezen daarboven. Daar zal ik zo op doorgaan. En je ziet dus ja, is het je schaduw of is het inderdaad een sprong in de oorspronkelijke duisternis, wat wij duisternis noemen? Maar wat is duisternis? Duisternis kun je ook zeggen dat is iets wat je dus waarin je nog niet kunt zien wat er aan de hand is, waar je naartoe gaat. Dat onbekende, dat Unbekannte hè. En dus het is die schaduw. Maar in dit geval vind ik het eigenlijk aan de ene kant niet helemaal je schaduw, vind ik het meer, je zou kunnen zeggen de angst voor het onbekende en dat is dan de schaduw. Maar de sprong zelf in die onbekende ruimte, dat is natuurlijk uiteindelijk een sprong naar het licht. Dus wat is nou eigenlijk wat springt hè? Dus in mijn opvatting heb je dus in de loop der tijd steeds beter ontwikkeld, daar hebben we het ook al in vorige afleveringen over gehad, een light body, een lichtlichaam. En wat is een lichtlichaam? Ik heb dat eigenlijk, terwijl ik hier me aan het voorbereiden was, kom ik op de zin van take your body of light to your eternal bride hè? Dus het is een lichtlichaam, een deel van jou wat juist door die sprong naar het meer dimensionale zelf, naar de ruimte, de kosmische ruimte, het veld, het universum. Nou, ik kan er ook nog straks wat verder op doorgaan. Dat kan je namelijk niet doen met je ik, persona ik, dus je dagelijkse driedimensionale ik. Daar is dus dat lichtlichaam, je energie body. Ach, er zijn zoveel woorden voor, je ziel is ook mooi natuurlijk, maar waarom lichtlichaam mooi is? Omdat je dan echt kunt voorstellen dat het van jou is. Het is een lichaam, maar het is niet een laat me zeggen fysiek lichaam. Het is een energetisch lichaam, een bewustzijn lichaam en die kan een sprong maken, dus door het loslaten. Dus dat is ook weer die sprong van jouw persona, van jouw dagelijkse ik, kom je in het Ik Ben, waar we al vaak over gehad hebben, jouw Zijn. Ik zeg bewust jouw Zijn omdat het wel degelijk een universeel Ik Ben is, er is maar een Ik Ben. Maar de ervaring die door dat Ik Ben heen stroomt, vliegt wou ik bijna zeggen, dat is jouw persoonlijke keuze op dat moment, om via dat moment waar jij in zit de sprong te wagen. Dus dat nieuwe, dat nieuwe eeuwenoude lichtlichaam want ik zeg nieuw en eeuwenoud omdat het is nieuw omdat het, nou ja, er is maar één moment en dat is nu. En tegelijkertijd is het eeuwen oud. Want het is inherent aan de mens, de mens als goddelijk wezen in een nieuw perspectief, Ik heb lief. En dat is op dit moment ook een allerbelangrijkste actueel onderwerp, omdat wat is de oplossing voor de strijd in de dualiteit? Alleen het lichtlichaam, dus je hoger bewustzijn, Het Hogere Zelf kan eigenlijk die brug slaan tussen de dualiteit en de oplossing daarvan in de inwonende eenheid. Ik kan daar straks ook nog verder op doorgaan, maar het is wel zo dat alleen dat, in deze tijd van bijna schizofrenie, van een spagaat waarin we allemaal zitten, we voelen van binnenuit dat wij dat lichtlichaam, dat wij die sprong, dat wij die doorbraak willen. En tegelijkertijd is de zwaartekracht van het existentiële zelf zoals het nu zich voordoet. Maar misschien altijd al, hè, de oorlogen en de hele geldkwestie en de economie en en noem het op zijn duizend onderwerpen. Hoe kun jij jezelf daartoe verhouden? Als je jezelf niet wil verliezen in die dualiteit en dat wil niet zeggen dat je neutraal en afzijdig, maar wel dat je moet weten dat het lichtlichaam uiteindelijk uit een andere substantie bestaat, namelijk uit bewustzijn en alleen in het bewustzijn dat je de dualiteit kunt overschrijden. Ik heb dat begrip IHSSHI genoemd. Daar kom ik ook straks nog weer verder op terug als je wil, maar alleen vanuit dat hogere perspectief dus die eenheids beleving van All there is, kun jij in een non judgement, een liefdevolle onvoorwaardelijke liefde blijven en de dingen wit, zwart, geel, groen et cetera laten bestaan in hun eigen identiteit en daar niet in mengen.

Ida: Ik begrijp dat dus inderdaad op dit moment ook in het bestaan, die zwaartekracht heel sterk op mensen drukt. Dat ze het gevoel hebben van ik kan niet meer. Ik weet niet welke kant ik op moet, het is me allemaal te veel. En dat eigenlijk in dat kader juist die doorbraak ook zo belangrijk is. Maar juist ook het bewustzijn dat dat niet iets is wat je kan afdwingen, maar dat je van binnenuit, dat eigenlijk die zwaartekracht omgezet moet worden in levenskracht.

Madama: Nou, daar heb ik een gedicht over gemaakt. Dat wil ik nu voorlezen. Want het geheim namelijk van het lichtlichaam is en het ook weten dat je uiteindelijk een lichtlichaam bent hè. Dus  een energetisch wezen met bewustzijn, ingebed in een groot veld, wat wij tegenwoordig noemen het quantum field, een zero point field. Maar het is natuurlijk het continuüm van consciousness wat al eeuwen en eeuwen en eeuwen de Tao heet, hè. Het heeft 1001 namen nog voordat we deze namen eraan gaven, maar daar wil ik wel even dat gedicht voor lezen. Om wat ik al net zei Take your body of light as your bride. Dus met andere woorden richt je perspectief op dat principe. Ik heb lief en vooral jezelf.

Ida: Ja, Madama, dat gedicht wat je gaat voorlezen komt uit je boek Hemelpoorten, dat overigens nog steeds verkrijgbaar is. Ook bij ons te bestellen of in de boekhandel te bestellen. Maar dat is een prachtig boek met kaarten en gedichten en een werkboek en afbeeldingen. Kortom een schitterend geheel in een doos in een prachtig vormgegeven blauwe doos. En dat gedicht wat je gaat voorlezen, dat heet aankondiging This time is my time.

Madama: Ja, ik heb het inderdaad  eerst  in het Engels gezongen en dat hoort ook bij de tendens, ook van dit boek Ik ben het levende woord. Dus het woord is is niet een  verbaal, een mentaal iets, alleen maar werkelijk doorleefd door de ervaring. En daarom heb ik het ook eerst gezongen. Maar ik heb het voor dit boek moeten vertalen. En bij deze. 

Aankondiging

Deze tijd is mijn tijd

Deze tijd is mijn tijd

deze keer zal ik niet 

door liefdesverdriet breken.

 

deze tijd is mijn tijd

deze keer zal ik dóórbreken

dwars door de vensters van de illusie

zonder verwarring

zonder versplintering

zonder wanhoop

zonder verstikking

zonder afleiding

zonder teleurstelling.

 

deze tijd is mijn tijd

zonder moorden

zonder angst

zonder pijn, pijn, pijn

zonder gek te worden

van de scheiding

zonder tranen

van innerlijke droefheid.

 

deze tijd is mijn doorbraak

een nieuwe dag

deze keer zal ik sterk zijn

door de vuren van de dood te trotseren

ik verbrand het sterfelijk deel

van mijn hart

ik verbrand de valse identiteit 

van mijn persoonlijkheid

transmuterend in stralende

puurheid

in eenheid met mijn oneindigheid

mijn transparante kant.

 

Deze tijd is Haar tijd

Haar stralende wezen

is de mijne

Haar zegevierende schoonheid

is de mijne

Haar beker van overvloed

is goddelijk ambrozijn

transformeer 

want uiteindelijk

komt het op deze

éénwording neer.

 

deze tijd is mijn tijd

er is niets meer

beslist niemand

kan me dit ontnemen

deze keer heb ik niets te verbergen

vervuld van Haar lieflijk

licht, neem ik Haar trots

tot mijn eeuwige bruid, 

mijn innerlijke huid

deze tijd is mijn tijd

deze tijd is Haar tijd

deze tijd is onze tijd.

Madama: Nou, je ziet het, daar is dus aan de ene kant een heel complex iets, ook van ja, hoe kan je nou je hart verbranden en je persona et cetera. Maar goed, het zijn maar woorden natuurlijk die uiteindelijk dat proces van die sprong in die diepte. Want daar hebben we het over, over dat schilderij dat zij met haar lichtlichaam als het ware kan springen. Dus je moet het eigenlijk als een beweging zien dat je Hogere Zelf als het ware samen met jou in die diepte gaat. En tegelijkertijd geef je haar ook de leiding.

Ida: Ja, ik had inderdaad toch een vraag naar aanleiding van het gedicht, omdat daar staat Het is haar tijd, haar huid. Ik neem haar tot bruid. Dus ik vroeg mij inderdaad af wie is haar? En daar heb je iets over gezegd, maar ik wil daar graag nog iets meer over horen.

Madama: Nou ja, kijk haar is Ik heb haar IHSSHI genoemd, dat komt ook in hemelpoorten verder IHSSHI is voor mij het, ik heb het al eerder geloof ik ook over gehad, het volmaakte principe van  de oplossing van de dualiteit hè. De IHS en de SHI oftewel IHS de Christus kun je aan de ene kant zeggen of het mannelijke deel, het zaad deel en SHI het vrouwelijke deel, de substantie, de energie hè dus, oftewel de zon en de straling van de zon, hè? Dus dat zijn, dat is één. Je kan niet de zon zonder straling zien. En wij hebben natuurlijk in onze dualistische maatschappij leren we altijd dat die dingen gescheiden zijn. Dus die IHSSHI begrip is een is een enorm interessant begrip omdat de S staat ook in de in de Joodse Kabbala voor de Shin. Dat is de vuur vernietigende kracht van de dualiteit. Dus het heeft ook drie vlammen. Het staat voor de Spiritus Sanctus. Dat daar heb je natuurlijk ook die kracht van hoe versmelt je twee delen tot één? En die twee delen, wat zijn die dan hè? Dat zit ook in dat schilderij, dat je zou kunnen zeggen De Ene hè, dus de de verborgen Ene c.q. God, Het is maar hoe je het noemt heb ik ISA genoemd, I S A. En de verdubbeling van die Ene, die drukt zich uit in de ruimte. Dat is weer die onkenbare ruimte, die gigantische ruimte, wat wij noemen het heelal, de Galaxy’s, het leven al dat is. Hè, Dus de Ene, de onkenbare Ene, die wordt dan gezegd hè, die was zo eenzaam. Dat zijn allemaal, in India en in allerlei culturen wordt gezegd De Ene was zo eenzaam hè. De lila noemen ze dat in India en hij heeft zichzelf geopenbaard, geopenbaard. Dus de één zich door zichzelf terug te trekken, de ander zegt door een ruimte te creëren. Dat vind ik zelf een heel mooi beeld, hè? Dus de Ene, de onkenbare Ene, drukt zich uit in de ruimte, de womb, het goddelijk vrouwelijke. En in die womb, in die eeuwige grote room waarin wij leven, waarin de Ene onkenbare zichzelf kenbaar maakt via die ruimte. En daarom wordt ie ook genoemd de Goddelijke Vader Moeder. En daarom heb ik dat begrip Isa Ias. I s a i a s. Dus de verdubbeling van Isa is Isaias. En die samensmelting van die ene Isa in Isaias, de verdubbeling. De vader moeder wordt samen IHSSHI en IHSSHI wil zeggen de geest die zowel vanuit die waanzinnige quantum field, consciousness ruimte als het ware zichzelf kan laten vliegen in de schepping. En dat heet in de christelijke termen hè God de Zoon en de Heilige Geest. De Heilige Geest die vliegt als een vogel, als een duif of hoe je het ook noemen wilt. Maar het is in feite de één makende die de polariteit van het Goddelijk Zelf in jou en tegelijkertijd het willen manifesteren van dat Goddelijk Zelf in de wereld in de 3D, in de vorm, in de creatie, in de schepping. En dat kan alleen maar doordat je die eenheid in jezelf behoudt en tegelijkertijd jezelf kunt delen. Dat is ook in de alchemie heet dat de Mercurius functie dus die tweeslachtigheid, dat non-binair. IHSSHI is een non-binaire kracht, en dat is zo belangrijk, die vliegende kracht, dat is eigenlijk je lichtlichaam.  Dat is een stukje van jou wat je als het ware niet kan grijpen. En men probeert dat nu ook steeds meer te zien. Dat ja, ik ben helemaal geen man of vrouw. Ik ben non-binair, zeggen we dan, maar het zijn alleen maar woorden weer voordat je weet dat je een universeel multidimensionaal wezen bent als reflectie van de onkenbare Ene.

Solution

Ida: Nu begrijp ik de andere kant van de Doorbraak. Want er is altijd een innerlijk verband tussen de 2 kanten van een doek. De IHSSHI kracht is dus begrijp ik, de verbindende, verterende en oplossende kracht en daarom heet het Solution. Een prachtig doek ook met hele mooie blauwe kleuren waarin eigenlijk ook die zwaartekracht wordt opgelost. Wat ik zo boeiend vind is dat jij dus eigenlijk heel veel woorden gebruikt. En nou, dat is echt iets wat je nog wel even twee of drie keer mag beluisteren. Tenminste dat zeg ik even voor mezelf ook. Maar dat je was gebleven met  het gaat over het lichtlichaam en dat dit dus een fantastische uitleg is van wat is nou eigenlijk dat lichtlichaam? En wat je ook zegt is Ja dat vliegt dus ook die Heilige Geest vliegt als een vogel. Ja, gaat dat eigenlijk ook een soort bevruchting aan? En daar heb je een heel schattig gedichtje van gemaakt. Ooit.

Madama: Ja, maar er zijn eigenlijk twee thema's die terwijl je dat vraagt bovenkomen. Ik wil graag het gedicht lezen, maar ik wil het ook hebben over dat het dus eigenlijk pneuma is, oftewel de adem. Daar wil ik even nog de toegang tot dat lichtlichaam is toch heel vaak ook de adem. Daar wil ik nog wat verder over zeggen. En het is ook belangrijk wat ik alsmaar zeg over die twee kanten hè. Dus je hebt de gravitatie, de zwaartekracht die dus de dingen als het ware samenvoegt. Dus heel belangrijk voor dingen dus zowel zijn wel de dingen, maar ook je gedachten. Alles is eigenlijk gravitatie, maar op een gegeven moment wordt die gravitatie zo zwaar en dat is echt nu. Daarom is die doorbraak zo belangrijk dat je zegt, ik wil eruit en hoe kom je eruit?  Nou, omdat het er in feite altijd in zit dat je eruit kunt komen. Ik besluit, ik kom eruit hè? Dat is ook het orakel wat bij Hemelpoorten hoort bij de Aankondiging bij de doorbraak. Ik besluit, ik kom eruit, dus daar begint het mee. En hoe kan je eruit komen? Omdat de gravitatie in feite een andere vorm is van de levenskracht en die opent. Dus vandaar ook dat ik zo nadruk ligt op het ja het   dubbel gevleugelde wezen. De feniks kun je het ook noemen de dubbel gevleugelde wezen, het Mercuriale androgyne wezen dat zowel naar links als naar rechts kan, tegelijkertijd. Zijn hele moeilijke begrippen in je mind, maar overstijg nou je mind. Dus dat is dus overstijg de polariteit en dat kan onder andere door de adem. En dan weet je dat die zwaartekracht ook kan worden omgezet in lichtkracht, in levenskracht. En dan open je je weer. En dat kan door muziek, door de adem, door het loslaten. Dus dat is een heel belangrijk principe van dat IHSSHI begrip van dat Heilige Geest begrip. Want waarom vertaal ik het voor mezelf? Omdat Heilige Geest dat zei me nooit zoveel op zich, maar door het naar mezelf te vertalen en zo kunnen jullie ook misschien eigen woorden ervoor vinden. De Zero dus dat ongekende wordt twee, want als er geen twee is kan er dus in feite geen bevruchting plaatsvinden. En dat komt weer uiteindelijk omdat het uit de Ene komt, een één makend principe. Kijk, en daar gaat het mij om. Nou, dat gedicht is dus heeft daar ook mee te maken. Ik zal het even voorlezen. 

Ik ben de vogel die vliegt en toch nooit zijn nest verliet.

Ik ben de vogel die vliegt en toch nooit zichzelf verliest.

Bird of Paradise

De blik naar binnen gericht

vliegt hij uit

fluit

de wereld tegemoet

gegroet

zijt Gij

die de Liefde in zichzelf ontmoet

Bird of Paradise 

Ik ben jij, jij, jij.

Madama: En daar hoort ook een heel ander groot schilderij bij. Daar hebben we het nog over.

Ida: Ja, Om zo te kunnen vliegen als een vogel heb je ook een ademhaling nodig. En je zei daarnet al even iets hoe belangrijk die ademhaling is. Ook om bij dat eigen kern, bij die dat Ik Ben te komen. En daar heb je ook iets over geschreven. 

Madama: Ja, ik heb dus al iets overgeschreven, maar ik wou misschien ja, nou laat ik het zo zeggen voor mij, als je dan echt, wat best moeilijk is hoor, in je adem gaat zitten, voelde ik eigenlijk de adem ademt zichzelf, De adem ademt zichzelf in en uit. Dat is een hele aparte, heel apart gevoel dus. Dat gedicht wat ik toen kreeg is van 

Wipe the tears of my face. 

Clear the fears of my face,

I am omnipresent radiant space. 

En dat is een ervaring. Dus de ervaring is dat als je inderdaad inademt, de adem ademt zichzelf. Nou, dat duurt even, maar voel het. Ik heb daar ook weer natuurlijk toch wel letters bij, maar daar moet je gewoon zelf mee doen, want ik vond. Adem in, adem uit vond ik zo boring. Dus op een gegeven moment had ik de klank bij inademing de I van inspiratie. Uit de O. En dan dat tussen moment de A en de A van Oh de A van enorme uitbreiding. Dus de I is eigenlijk dan voel je de inspiratie van het geheel, bij de O. dus daar dan voel je ook als het goed is hè, bij je buik trekt zich in en dan voel je als het ware dat je weer je inademing terugbrengt bij de cirkel van het geheel, de O of ohm en maar O is mooi. Voelen maar. En dan die uitstraling daarvan is die A Dus... Wauw! Het is ja. Je moet het gewoon doen. En eigenlijk is het ultieme moment. Als je voelt dat die trillende adem helemaal door je lichaam gaat als trilling. Ja ik zeg het goed trilling dus je aderen, al je obstakels hè. Dus je tears en je fears en. Alles komt tot rust in die adem, in die energie hè dus. Want wat is nou de oer wet eigenlijk? Life of consciousness is Infinite Ocean of Motion. Alles beweegt. Dus op het moment dat wij weer vastzitten verstikt in die gravitatie, in die zwaartekracht en je dus weer geen contact hebt met die levenskracht, met die adem, met die pneuma, met die opheffing van alle polariteiten in het Zijn zelf, wat dus zero is, wat dus Oneness is, wat dus nul is, wat dus IS. En daar gaat het om.

Ida: Ja, ik ben er stil van, want ik vind ook de zinsnede adem ademt zichzelf in en uit. En ook ja, als je dat heel rustig gaat doen en ook gaat voelen, dan kan je ook voelen dat al je ledematen gewoon helemaal als een soort holle buizen worden. En dat je eigenlijk heel stil en verwonderd gaat zitten. En dat is ook eigenlijk iets waar we nog thema Verwondering verder op door willen gaan in een volgende aflevering.

Op deze website worden cookies gebruikt.

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.