MAMMSA Statuten

De Stichting Madama Movement Modern Sacred Art is een ANBI stichting.


Uit de statuten:

De Stichting heeft als doel:

  1. het verband tussen kunst en spiritualiteit vanuit de¬ visie 'Modern Sacred Art' voor een breed publiek toegankelijk te maken, waaronder begrepen het verwerven, in stand houden en het creëren en bevorderen van bekendheid van kunstwerken vanuit die visie, het organiseren - van exposities en het geven van lezingen, teneinde eerder bedoeld verband - vanuit educatief perspectief te benaderen en voor de betreffende kunststroming bekendheid te creëren, alsmede het verrichten van al wat hiermee verband-¬ houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
  2. De stichting beoogt het algemeen nut.
  3. De stichting heeft geen winstoogmerk
  4. De stichting tracht haar doel te bereiken door een multidisciplinaire aanpak-¬ waardoor mensen op een andere manier kunst kunnen beleven, zoals - maar-¬ niet uitsluitend - het exposeren met teksten, lezingen en soortgelijke uitingen.¬ zodat een beweging ontstaat van kunstliefhebbers en kunstenaars, waarbij het¬ educatieve karakter met betrekking tot het creatieve proces centraal staat.


Het bestuur
Margareth Adama, (Madama), voorzitter, kunstenares, auteur, musicus en coach. Haar motto is Kunst is Levensenergie en in die zin heeft zij altijd via haar werk een bijdrage willen leveren aan ‘empowerment’ van degenen die met haar werk in aanraking komen.
Dr. Ida Guinee, andragologe, penningmeester. Zij ziet de combinatie Leiding Nemen en Spiritualiteit. terug in het werk van Madama en ondersteunt haar gehele oeuvre al ruim 30 jaar.
Mevrouw Mr. Jacinta Duttenhofer, secretaris, is geraakt door het werk van Madama, haar vroege meer figuratieve werk maar ook de krachtige werken waarin half edelstenen zijn verwerkt. Zij volgt Madama al ruim 30 jaar.
Mevrouw Hannah Ras, algemeen bestuurslid, weet het werk van Madama goed te verwoorden, zij doorziet de gelaagdheid en diepere betekenis van een werk.
Financiën
Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door:
a. subsidies en legaten
b. schenkingen, erfstellingen en legaten
c. alle andere verkrijgingen en baten. Alle inkomsten van de Stichting worden aangewend voor het bereiken van de doelstelling nl. het uitdragen van de visie Modern Sacred Art en het zichtbaar maken van de collectie voor een breed publiek middels exposities, lezingen, digitale middelen etc. De Stichting heeft geen winstoogmerk. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Voor meer informatieover MAMMSA: Dr. Ida Guinee, Diergaarderstraat-West 15, 6105 CJ Maria Hoop info@madama.nl06-22620793
www.madama.nl KvK nr 86107631, RSIN 863863565.

Op deze website worden cookies gebruikt.

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.