Privacy verklaring / AVG

Stichting Madama Movement Modern Sacred Art kortweg MAMMSA gevestigd op Diergaarderstraat-West 15, 6105 CJ Maria Hoop, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: Diergaarderstraat-West 15, 6105 CJ Maria Hoop
info@madama.nl, www.madama.nl

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door MAMMSA gevestigd te Maria Hoop en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer KVK 86107631


MAMMSA streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en gaat vertrouwelijk om met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens tracht MAMMSA een goede balans te vinden tussen de doelstellingen van de organisatie enerzijds en de bescherming van uw privacy anderzijds. MAMMSA handelt altijd overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG").

Wettelijke grondslag
Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst tussen u en ons. In dat kader verwerken wij ook uw gegevens (incl. mobiele telefoonnummer) voor facturering en/of declaratie conform wettelijke regels.

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken vanwege een gerechtvaardigd belang, zoals het informeren over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening en kwaliteitsborging. Gegevens zoals naam, telefoon en emailadres kunnen incidenteel betrokken zijn bij het (intern) registeren van datalekken, conform onze wettelijke plicht. Zo ook bij het registreren en afhandelen van klachten en/of verzoeken van u verband met uw privacy-rechten. Het verwerken van persoonsgegevens houdt onder meer in het registreren, bewaren, gebruiken en inzien van persoonsgegevens.

Doeleinden gegevensverwerking
De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, gebruiken wij onder andere voor het inplannen van een afspraak, en het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening aan u.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derde partijen, tenzij u daar zelf toestemming voor heeft gegeven.

Bewaartermijnen
Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is, voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor financiële gegevens, zoals betaalgegevens, geldt dat wij de wettelijke fiscale bewaarplicht van 7 jaar hanteren.

Uw rechten
Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie, aanvulling en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens over te dragen aan u of aan een andere partij, of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen de verwerking van (een deel van) uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking, indien van toepassing, altijd intrekken.

Contactgegevens
Indien u een vraag, klacht of tip heeft of indien u uw rechten als Betrokkene wilt uitoefenen, dan kunt u een e-mail sturen aan: info@madama.nl
Indien u van mening bent dat uw rechten worden geschonden, dan heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl leest u hoe u een klacht kunt indienen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Deze wijzigingen maken wij bekend op onze website. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Stichting Madama Movement Modern Sacred Art (MAMMSA)
Maria Hoop

Op deze website worden cookies gebruikt.

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.