Mammsa

‘Mijn hele leven heb ik in dienst gesteld van de kunst, en nu is het moment gekomen om de rijkdom die ik heb verzameld te delen, mensen hoop te geven en licht brengen in tijden van chaos en duisternis waarin angst regeert’. Madama

Scroll: Focus, 2 zijdig beschilderd ongespannen doek, nr 10 van de 12 doeken van de Kleurentempel, 220 x 150 cm, 2018 verso
Recto: Intergalactic Portal

MADAMA MOVEMENT MODERN SACRED ART (MAMMSA) 

Wat is Modern Sacred Art?

Modern Sacred Art onderscheidt zich van traditionele religieuze Sacred Art. Het is Modern/eigentijds. Het is niet gebonden aan een stijl maar staat voor: De Nieuwe Stroming, Kunst als Medicijn van Zijn.
Er komt steeds meer belangstelling voor de helende kracht van kunst in musea en wetenschappelijke publicaties. Een praktijk die Madama al 25 jaar geleden ontwikkelde m.n. door de 2 zijdig beschilderde grote doeken, die zowel als partituur dienden tijdens concerten maar ook mensen uitdaagden om in stilte te kijken en hun eigen verhaal te creëren. Recent gebeurt dat in de Kleurentempel. Modern Sacred Art is Ritual Art dat wil zeggen er zit een verhaal en betekenis achter die essentie raakt.

Kunst als Medicijn waardoor je wordt gevoed. Het is een ecologische manier van kunst ervaren en beleven, het geeft geestelijke, spirituele voeding en het verrijkt het bewustzijn. Je wordt je ervan bewust dat je een oneindig potentieel geestelijk wezen bent, een soeverein domein, een creator.

Kunstuitingen kunnen figuratief, transfiguratief, abstract of cross over zijn maar hebben gemeenschappelijk de energetische en helende werking. Het is herkenbaar in het werk van o.a. Rembrandt, Michelangelo, Van Gogh, Rothko, Niki de St. Phalle, Frida Kahlo.

Participatie Creatie Realisatie

Dat is de visie die MAMMSA wil uitdragen en overdragen. Zowel via de verschillende kunstuitingen als in Madama Living Art Events, gesprekken, lezingen, workshops etc. Het aanspreken en activeren van de creatieve energie in ieder, als co-creator zodat een beweging ontstaat van mensen die vanuit creatie in de meest brede zin, leven en werken. Een positief levensveld creëren als tegenwicht in deze chaotische tijden. De combinatie van muziek tekst en beeld zorgt ervoor dat het gestolde beeld/energie weer vloeibaar wordt en prikkelt de verbeeldingskracht van de toeschouwers die ieder hun eigen verhaal creëren.

Open meeting space

MAMMSA wil een open meeting space zijn voor creatie, uitwisseling en ondersteuning.
Het is een in eerste instantie een virtueel museum, we organiseren exposities, geven lezingen, en verrichten alle werkzaamheden die bijdragen aan het bekend maken van Madama Movement Modern Sacred Art en het verbinden van kunstenaars die in dezelfde traditie werken. Uiteindelijk leidt dit naar een fysieke plek voor de Madama Art Collectie waar alle activiteiten ook in samenwerking met andere kunstenaars plaatsvinden.

Via podcasts, blogs, lezingen, exposities etc. wordt de movement/beweging uitgebreid.

Blog

Elke maand verschijnt er een artikel geïnspireerd door een schilderij, tekst of actuele gebeurtenis en deelt Madama haar inzichten. 

We komen graag in contact met:
• Mensen die het belang van een andere kijk op kunst onderschrijven en ook weten hoe verrijkend die ervaring kan zijn.
• Mensen/bedrijven die ons willen steunen met een donatie, om de activiteiten en het virtueel museum mogelijk te maken. Uiteindelijk leidt dit naar een fysieke plek voor de Madama Art Collectie waar alle activiteiten ook in samenwerking met andere kunstenaars plaatsvinden.
• Mensen die mee willen organiseren en hun netwerk aanspreken voor een Madama Living Art/Kleurentempel Event of een Madama Living Art concert. Dat kan in Maria Hoop maar ook elders op locatie.
• Mensen die als vrijwilliger hand en spandiensten willen verrichten in het atelier of de tuin, altijd op afspraak.

Wie zijn wij?
Madama (Margareth Adama) is ruim 50 jaar gerenommeerd professioneel kunstenaar, inspirator, auteur en transformatiecoach. Madama heeft een heel divers oeuvre in de beeldende kunst, verklankt haar schilderijen en teksten op de vleugel tijdens Madama Living Art concerten, is auteur van 4 boeken, HEMELPOORTEN, IK BEN MARIA HOOP, DE NIEUWE STROMING; KUNST ALS MEDICIJN VAN ZIJN EN DE TAO VAN HET IK BEN.
Zij is bijna 20 jaar muliti dimensioneel medium en transformatiecoach en heeft duizenden mensen geholpen de kracht in zichzelf te vinden. Zij spreekt vanuit Sophia-Amor = Wijsheid-Liefde en haar aanpak geeft inzicht en helderheid in complexe situaties zodat cliënten de volgende stap kunnen zetten op hun levenspad. Madama heeft verschillende galeries in Amsterdam gehad zoals Villa Baranka, de eerste transculturele galerie in Nederland. Haar werk bevindt zich in collecties in binnen en buitenland, bij particulieren en bedrijven.

Dr. Ida Guinee, is andragologe en de vrouw achter Madama. Zij ondersteunt haar werk, redigeert de teksten, organiseert bijeenkomsten en is conservator van de collectie.
Zij leven en werken al ruim 30 jaar samen en hebben o.a. Capella Almadama in Amersfoort een Art&Education centrum opgericht en Paradama Da Esperanza in Maria Hoop waar Madama Living Art Events, workshops, concerten en coaching gesprekken plaatsvinden.

Voor meer informatie over MAMMSA: Dr. Ida Guinee, Diergaarderstraat-West 15, 6105 CJ Maria Hoop info@mammsa.nl 06-22620793
KvK nr 86107631, RSIN 863863565. zie ook uittreksel statuten onder aan pagina.

Jaarverslag_Mammsa_2022.pdf

Comite van Aanbeveling

Anne Berk

Als recensent en curator vestig ik graag de aandacht op het bijzondere oeuvre van Madama.

Voor Madama zijn kunst en leven één. Haar oeuvre is geworteld in de jaren zestig,en ademt de geest van vrijheid van Cobra, Anton Heyboer en anderen. Maar deze vrouwelijke kunstenaar behoort nog niet tot de artistieke canon, en verdient het herontdekt te worden. Madama leeft zich uit in beeldende kunst, muziek en poëzie, performances.

Ze maakt cross-overs tussen de disciplines zoals klank-kleurconcerten op de vleugel of trance-muziek. Als Indisch meisje is het contact met andere culturen een vanzelfsprekendheid. Ze reist veel, en was een pionier met Villa Baranka, haar galerie voor ‘niet-westerse’, transculturele kunst in Amsterdam.

Welke vorm ze ook kiest, wat ze ook doet, al haar werk komt voort uit dezelfde innerlijke bron. Voor Madama is kunst de overdracht van levenskracht.

Anne Berk (penname of José Anne Berkhof) Curator, Author, Art Educator, Vice-Chairman & Coordinator sculpture network

Albert A. van Daalen 

In mijn leven zijn dé twee archetypen van de Nederlandse samenleving verenigt: die van zakenman en dominee. Mijn zakenmanschap kenmerkt zich door handelsgeest: vernieuwend, veranderlijk, kosmopolitisch. Als zakenman leg ik makkelijk contact en ben ik in staat tot wisselend perspectief. Mijn domineeschap daarentegen vraagt om een meer levensbeschouwelijke blik. Eigenlijk is de koopman het geweten van de dominee en vice versa. Voor mij geldt dit in sterke mate, omdat ik in dubbele zin op het snijvlak van kerk en maatschappij opereer. Doordat ik enerzijds voluit deel uitmaak van de kerkelijke wereld, en anderzijds moet opereren in een maatschappij die voluit om zakenmanskunst vraagt.

Om voorbij te groeien aan dit ingewikkelde krachtenveld, aan deze dualiteit van de zakenman en de dominee, had ik een leerproces nodig om te leren ontdekken waarin ik als dominee de creativiteit, innovativiteit en daadkracht van de zakenman in mij de nodige ruimte kan geven en ik als zakenman erop kan vertrouwen dat de dominee in mij het spirituele leven bevordert. Dit betekende voor mij heel concreet: anders kijken, waarnemen, analyse en intuïtie, bereid zijn om het niet te weten. Om verschillen te verkennen en samen te ontdekken. Om innerlijke en uiterlijke werelden met elkaar te verbinden: binnen jezelf, met elkaar, en het grotere geheel. 

Voor mij is dat precies wat MADAMA doet, waarbij ze zich vooral richt op de overdracht van levenskracht. Zoals MADAMA dat op geheel eigen wijze toepast vind ik bijzonder inspirerend. Of zoals MADAMA dat zelf omschrijft: van beeldende kunst naar helende kunst. Creativiteit, Spiritualiteit en Empowerment. Zowel de ontwikkeling als het behoud van de kunstcollectie van MADAMA verdient dan ook alle steun en aanbeveling! 

Albert A. van Daalen Zakenman en dominee

Petra de Haas

Als eigenaar van kasteel Aerwinkel heb ik Madama leren kennen tijdens een concert dat ze bij ons heeft gegeven en waarin ze de energie van het schilderij San Marco vertolkte. Madama is een multi-talent en vertelt heel boeiend over de filosofie achter haar beeldend werk. Haar werk is prachtig en spreekt diepere lagen aan.

Petra de Haas, Kasteel Aerwinkel

Roos Litjens

Ik ben Roos Litjens, van huis uit geologe en edelsteenexpert en nu ondersteun ik al 26 jaar mensen met behulp van Human Design. Een systeem waarmee we als mens inzicht krijgen in onze eigen handleiding. 

Wat mij aanspreekt in Madama’s werk is de gelaagdheid. Het is niet alleen esthetisch aantrekkelijk, maar spreekt op meerdere niveaus tot de ziel.  Voor mij is haar werk een energietransmissie, waarmee je je kunt verheffen wanneer je werk van haar in huis hebt. Dit is werk wat je koopt met je ziel en niet met je hoofd.

Hoe ik een bijdrage kan leveren is afhankelijk van de behoefte van Madama. Dat kan ik zo niet zeggen. Wel is gezegd dat ik diepe waardering heb voor haar kunstenaarschap en het moeiteloos blijven doorgaan haar werk steeds weer verder te verdiepen plus de niet aflatende behoefte om haar waardevolle werk te delen met de mensheid.

Roos Litjens Spirit Origin

Hans Karel

Margareth ken ik al meer dan 15 jaar en heb haar ontmoet toen zij in Den Haag een mis bijwoonde. De toenmalige inspirerende priester en ikzelf hebben daarna Margareth en Ida diverse malen in een weekend opgezocht in Maria Hoop en veel van haar Spirit en Soul kunnen ervaren, weerspiegelt in haar werk en dialoog. Op een keer rijdend naar Limburg met de priester kreeg ik een visioen van een schilderij en daar aankomend openbaarde zich dat gelijk aan mij en heb dat aangekocht uiteraard. Gedurende die tijd had ik meer visoenen en kocht ik eens een groot doek van haar aan dat mij fascineerde. Helaas moest ik dat teruggeven door de economische crisis waarin ik terecht kwam, ook eigenlijk uitgebeeld op het doek. Het was eigenlijk een totale crisis voor mij toen, wat me uiteindelijk veel heeft gebracht en dit leidde me naar Spanje. De berg op het doek zie ik nu levend voor mij, uitkijkend op een mystieke rots in zee ergens in Spanje. Toen ik mijn appartement daar moest inrichten ontstond een lege plek op een wand en ik kreeg de ingeving dat een ouder werk van Madama daar moest komen genaamd "Het Eerste Licht''. Denk ook wel door de Transformatie waar de mens in terecht is gekomen. De Waarheid en Licht zal zich in alles gaan openbaren. Het werk van Madama is daar ook wel een uiting van, geladen met haar hogere spirituele Energie en eenieder die zijn Hart open heeft en verbonden is met de hogere dimensies kan dit voelen en ervaren.

Hou van alles in en om Madama.

Hans Karel, architect

Laurens Kasteleijn

Ik ben Laurens Kasteleijn en ik ben nu meer dan 10 jaar actief in de kunstwereld, eerst als galeriehouder, en daarna als juridisch adviseur. Onze cliënten komen uit de gehele wereld, en hebben als gemene deler dat ze actief zijn in de kunst- en creatieve sector.

Madama’s werken zijn groots en aansprekend. Zij heeft een lange loopbaan in de kunst, wat zich in een helende, en tegelijkertijd verrijkende stijl en kunde vertaalt. Madama is dan ook een echte kunstenaar, die haar tijd altijd vooruit is gebleken.Uiteraard zal ik als onderdeel van het comité van aanbeveling Madama kunstcollectie een warm hart toedragen en haar goede naam garanderen.

Laurens W. Kasteleijn, LL.M. Managing Director Art Law Services 

Michael Knulst

Mijn naam is Michael H. Knulst en ik ben inmiddels al meer dan 30 jaar een enthousiaste kunstverzamelaar. Ik ben internationaal actief als strategisch consultant en help missie-gedreven vrouwelijke ondernemers om hun bedrijf (op een winstgevende wijze) te laten groeien. Daarnaast ben ik directeur van een zorginstelling die jeugdige en jongvolwassen vrouwen met mentale problemen opvangt, in hun kracht zet en rehabiliteert.

Madama’s werken zijn baanbrekend, vernieuwend en inspirerend. Zij is haar tijd ver vooruit gebleken en haar kunst is multidimensionaal. Zelf typeert zij haar kunst als “Sacred Art”.

Het raakt je vol op een hele respectvolle en integere manier. Haar kunst is een beleving die je moet ervaren om het te kunnen pakken.

Al vanaf 2002 ben ik een enthousiaste verzamelaar van haar werk en als onderdeel van het comité van aanbeveling kan ik Madama’s kunstcollectie van harte aanbevelen.

Michael Knulst, consultant en directeur zorginstelling.

  

 

 

 

Hoe kunnen we samen verder gaan?

Op deze website worden cookies gebruikt.

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.