boekcoverHemelpoorten

#4 De Alchemie van Verandering

Ida: Welkom bij de Beyond Art and Spirit I AM podcast. De podcast met Madama die Kunst en Spirit verbindt met Bewust Zijn. Vandaag spreek ik met Madame over haar orakel boek Hemelpoorten. Wat is dat, een orakel boek? En welke rol speelt dat in haar leven? Welkom Madama! We hebben in de vorige uitzendingen soms kort over Hemelpoorten gesproken, maar wat is in één zin de kern van jouw boek?

Madama: Nou, het heet Hemelpoorten en wat ik daaronder versta is dat het inderdaad een poort is Hemelpoorten. 'Je leven is de prijs voor de herintreding in het paradijs'. Dus dat is een hele volzin. En wat ik daarmee bedoel is dat je natuurlijk uiteindelijk in het kader van reïntegratie van je leven, je wil je leven op een nieuw spoor zetten, een hele nieuwe impuls geven. Maar inderdaad, hoe wil je dat doen. Wil je naar de oorspronkelijke onschuld van je eigen zijn en wil je daar ook contact mee krijgen? Want het is gewoon in feite natuurlijk de basis, het geboorterecht van jezelf en als je dat wil en als je daar dus energie in wil stoppen, dan kan je Hemelpoorten, de kaarten Hemelpoorten heel goed gebruiken omdat het altijd uitgaat van zelfwerkzaamheid.

Ida: Ja, ik heb begrepen dat dit boek is uitgegeven door een specialist op het gebied van Tarot, maar dat eigenlijk het vrij uniek is dat dit boek daar terecht is gekomen. Wat is de unieke invalshoek van jouw boek in termen van hoe je met kaarten werkt?

Madama: Ja, het is helemaal niet dus een tarot in die zin. Tarot betekent eigenlijk Rota is de weg. Dus dat zijn mensen misschien al lang weer vergeten. Het is een heel mooi traditioneel ja kaarten spel, orakel spel maar ik zocht naar een eenvoudiger methode en die is eigenlijk vrij organisch gekomen op het pad van het feit dat ik een boek wilde maken waarin wijsheid en liefde centraal staat en mijn levenslange zoektocht naar het zelf, naar het IK BEN. Van wie ben ik dan? Maar ook op een dieper niveau. Wat is het zelf? Het zelf in de zin van dat het dus niet je ego is, maar het zelf, je wezen, het Zijn. En daar is natuurlijk heel veel onderzoek naar gedaan met Jung en zo. We zijn ook steeds meer bewust geworden dat we allerlei meerdimensionale lagen in onszelf hebben. En een van de middelen uit de geschiedenis is alchemie. En wat is alchemie? Daar heb ik dus mijn kaartspel of orakel, spel of wijsheid spel op gebaseerd. En dat heeft te maken met dat alles is energie, alles is verandering. En die verandering ontstaat doordat je dus letterlijk de aanvaarding doet van de basis. Dat noemen ze dan in mijn geval ook de nigredo, de zwarte basis, de oer basis. Je zou ook kunnen zeggen de aarde, dus het zwarte veld waarop straks het zaad geplant wordt. En dan heb je de tweede fase. Door de aanvaarding van die donkere fase kom je bij de tweede kaart. Die tweede kaart noem ik de albedo kaart. En albedo staat voor wit. En wit betekent eigenlijk in deze zin dat er dus een bepaalde kristallisatie heeft plaatsgevonden waardoor het proces voort kan gaan. En de derde fase is de Rubedo fase. Dat is de fase waarin je dus als het ware een bepaalde fixatie hebt. En dat is natuurlijk in de alchemie met allemaal elementen. En ik heb dat eigenlijk puur vertaald naar realisatie momenten van rode fase. Rubedo fase betekent dat je eigenlijk een resultaat hebt. De R van resultaat dat je iets kunt doen met wat je dus uit die twee fasen hebt gepeurd, namelijk uit de donkere fase. Uit het kantelpunt van de witte fase kom je in de rode fase. En uiteindelijk, en dat is natuurlijk het wezenlijke doel, kom je bij de gouden kaart, bij het gouden inzicht van dat je op dat moment die informatie krijgt waar je iets mee kunt doen.

Ida: Juist. Ik begrijp dus dat het eigenlijk een heel simpel systeem is met drie kaarten als basis van waar sta je op dit moment in je leven, wat is nodig voor verandering en wat is het resultaat? En dat is eigenlijk die gouden kaart, wat natuurlijk niet letterlijk goud is, maar wel goud in de zin van een soort oplossingsgericht verhaal of richtinggevend of perspectief gevend. Ja, zoiets dergelijks. Dat dat eigenlijk een soort van bonus is.

Madama: Ja, eigenlijk. Als je dus zelf de kaart legt voor iedereen kan het zelf leggen. Hemelpoorten is totaal niet gebakken aan het feit dat je eerst een cursus of wat dan ook moet doen. Het is wel zo dat het natuurlijk, als je bij mij bijvoorbeeld een consult doet, dan krijg je ook meteen inzicht hoe ik werk. En twee je bent altijd vrij om ermee te werken hoe je zelf wil. Dus je kunt drie kaarten doen, maar je kunt ook alleen één kaart doen. Maar even teruggaan op de gouden kaart. De gouden kaart staat dus eigenlijk voor de bonuskaart. Inderdaad voor de resultaten. En meestal is degene die het dan legt voor die andere persoon, die trekt het, terwijl die andere kaart trek jezelf. En dat is dan als het ware de samenvatting, de vierde kaart waardoor je ook het kruis hebt. En dat geeft gewoon een heel goed gevoel van oké, hier sta ik en dat kan ik ermee doen. Maar in principe geven de drie kaarten  het proces perfect weer. Waarom? Omdat de kaarten zijn sowieso de beelden die gemaakt zijn bij de gedichten, die gemaakt zijn na dertig jaar onderzoek naar die verschillende fasen in je leven. En dat heb ik zo geordend in die drie fasen. En daarbij is achterin ook nog een perfect werkboek. Zodat als je toch denkt ja God, ik begrijp het beeld niet helemaal of de tekst van het gedicht vind ik toch moeilijk. Dan krijg je dus in de eerste zin krijg je de liefde, namelijk het orakel. Dus dat je in één woord kan zien van nou oké, als je alleen die kaart trekt heb je alleen het orakel dat is perfect. Wil je daar nog dieper op in gaan, heb je een wijsheids woord en wil je nog dieper daarop ingaan krijg je een IK BEN dus eigenlijk een soort coaching opdracht, dan weer een wijsheidswoord en dan weer een coaching opdracht. Dus je kan eigenlijk al met één kaart, heb je al zoveel invalshoeken het beeld, het gedicht en dus het werkboek. Verder is het ook heel mooi. Waarom een gedicht? Waarom niet gewoon een tekstje erbij geschreven? Net als bij een beeld kun je je imaginatie, je verbeelding gebruiken. Maar zo is het ook met de poëzie, is ook al door de eeuwen heen ook gebruikt als middel om je intuïtie te ontwikkelen. Want uiteindelijk gaat het natuurlijk om contact te krijgen met het gevoel.

Ida: Ja, nou, je hebt me heel nieuwsgierig gemaakt en eigenlijk zou ik wel ongelooflijk leuk vinden als ik nu een kaart mag trekken en we kunnen zien dan, dat dat hoort dan bij een gedicht begrijp ik dat jij dan dat gedicht ook voorleest en dat we dan ook even kijken in het werkboek? Wat is dan de kern van het geheel? Misschien kun je de kaarten schudden.

Madama: Even de kaarten schudden kun je ook natuurlijk zelf doen en helemaal ieder op zijn eigen manier. De één, die legt ze neer, de ander doet zus dus ook geen onder en boven. Dus dat wilde ik niet in dit systeem. Dus je legt de kaarten eigenlijk altijd precies goed. Nou, trek er maar eens.

Ida: Ja nou. Eens kijken. Nou, heel spannend. Ik ga hem nu omdraaien. Wow, dat is me een prachtige kaart. Het is de A. Er staat dus het A bij en ik begrijp dat dat dan van albedo zal zijn. Dus dat is de witte fase, om het maar zo te zeggen. Er is al hoop. Eh de A acht en dat is een waanzinnig mooie zeer vrouwelijke tekening in blauw. Dan moet ik er ook nog even bij zeggen en het kernwoord dat op die kaart staat is overgave.

A8 Sedes Sapientiae

Madama: Ja, ja. Nou ja, inderdaad. We zeggen eigenlijk weer twee, drie dingen dus. Het is dus eigenlijk een orakel spel van 39 kaarten, twaalf keer drie. De drie fasen van de albedo en rubedo oftewel N A R Ik heb het ook nog drie keer nul gedaan omdat ik vond Ja, het is natuurlijk niet alles is cyclisch. Alles bestaat uiteindelijk uit de oorsprong, uit het nu. Dus die heb ik ook nog drie keer nul. En het leuke is dan zijn het 39 is weer twaalf. Is weer het toch een oer begrip van totaliteit. En blauw is het eigenlijk omdat ik vind dat je net als een architect je maakt de blauwdruk, maar als je ermee werkt bouw jij het je eigen huis. Dus dat, dat zit er ook nog een beetje achter.

Ida: Ga je het voorlezen? Je hebt het boek toevallig in handen.

Madama: Ja, ik zal het voorlezen. En dus inderdaad, de beelden heb ik dus heel bewust in een korte tijd gemaakt in Spanje, omdat ik toen net als een kalligrafie dus inderdaad in één take hè. als het ware de essentie van het gedicht wilde weergeven, zodat iemand als die kaart ziet ook die energie meteen krijgt, los van het lezen. Nou, dit is wel toevallig een lang gedicht. Het is de A8, de Sedes Sapientiae, oftewel de zetel der wijsheid. En je ziet ook een prachtige schoot. De schoot van in feite het ja, je zou kunnen zeggen de heilige graal. Nou ja, het voortbrengende, de oermoeder. Zo kunnen we wel duizend namen verzinnen om contact te krijgen. Een van de eerste dingen, ik zei het al intuïtie. Een van de eerste dingen die toch belangrijk is voor het begrijpen van jezelf en het toegang krijgen tot veranderingen, is dat je leert leven met je gevoel en vooral je intuïtie. En dat, dat is eigenlijk waar dit over gaat. De heilige vrouwe, zou je kunnen zeggen, is dus die kracht in jezelf die wij het kosmisch vrouwelijke noemen.

Sedes Sapientiae*

Heilige Vrouwe

Bezielende Fontein

Bekken vol van Levensgeest

Overwinnaar van het Beest

Heilige Vrouwe

Ik ben uw dienaar

Ik ben uw bruidegom

Ik ben uw vrouwe

Ik ben uw lichaam

Ik ben uw kind

Ik ben uw bouwer

De bouwer van de Innerlijke burcht

Het blauwe kasteel uit het water

van Uw genade, Uw geheiligde grond

is mijn verbond met het leven

Heilige Vrouwe

U, die de Ene kent als uw eigen Huid

U, die bent zijn Bruid

U, die de Ongeboren Kracht 

achter het leven zijt

Ontferm u over mij

Uw dochter, die wijsheid

als enige leidraad

aanvaardt

Heilige Vrouwe

U, die Bewustzijn bent

U, die mij heeft geleid

naar het Bewustzijn 

dat alles Bewustzijn is

de - Ik Ben - vibratie

van Uw heilig alomvattend

Ademende Zelf

Heilige Vrouwe

Ik los op

mijn tenen 

mijn kuiten

mijn knieën

mijn buik

mijn rug

mijn borsten

mijn hoofd

maak mij tot uw schaal

maak mij uw levende graal

Uw woord van licht

Uw levend gedicht

Heilige Vrouwe

Sedes Sapientiae

*zetel van wijsheid.

 

Ida: Dank je wel. Heel ontroerend. Het is ook een hele diepe tekst en ik kan me voorstellen dat je als luisteraar dit echt nog wel even opnieuw wil beluisteren. En ik ben ook heel benieuwd wat er in het werkboek staat, want je hebt net gezegd daar staat bij het kopje liefde eigenlijk de kern van dit gedicht.

Madama: Ja, nou, dus ten eerste de tekst. Ja, daar kan ik natuurlijk nog heel veel over zeggen. En het is ook belangrijk voor jezelf dat je dat proces van dat oplossen in die overgave, hè. Het is de albedo fase. Dan zie je al als je dus het systeem volgt van de A8, wat zie je dan? Dat de overgave in dit geval de mens hier ziet? Het gaat in dit geval over onsterfelijke liefde, de droefheid dus. Dat is de nigredofase, de droefheid. Dan krijg je de A8, de Sedes Sapientiae Ja, dat is de overgave. Dus om die droefheid te overwinnen moet je toch komen tot een groter verband. Dus weer die intuïtie, je gevoel aanvaarden en de overgave aan het leven zelf. Dus die heilige vrouwen die oer bewustzijn, de Adi Shakti in India of hoe je het ook noemen wilt Maria. En dan krijg je inderdaad daarna de oplossing de R8 Sofia Amor, die dus de liefde is. Dus je krijgt in dit thema van de cyclus van drie van het nummer acht krijg je dus de transformatie, want alle, alle fasen zijn transformatie van droefheid via overgave naar de liefde in jezelf. De kern van het gedicht is: ‘Je volledige inzet wordt beloond. Voel je beschermd door de alomvattende kracht van liefde en wijsheid die je wezen schraagt’. Dus die kracht geeft jou die kracht, die levenskracht schraagt alles wie je bent. Dus je draagt het eigenlijk niet zelf. Dus die liefde en die wijsheid, oftewel het leven zelf draagt jou. Dus ook jouw gevoelens van droefheid die zich transformeren moeten naar liefde in jezelf. Die worden als het ware al gevoed van binnen uit. En dat zie je ook als je dus de wijsheidswoorden bekijkt. Dus de inspiratie woorden bij het gedicht en bijvoorbeeld een eruit is. 'Als je blijft stromen zullen je dromen uitkomen'. Dus blijf blij. Ga niet zitten fixeren et cetera. In de stroom komen is loslaten, is verlost worden. Nou ja, allemaal dat soort woorden en dan komt dat. Dat vind ik zelf een van de aller, aller, aller, ja meest diepe opdrachten. De IK BEN coach opdracht. 'Durf dat waar je het meest bang voor bent los te laten'. Nou, dan heb je natuurlijk eigenlijk al genoeg. En dan heb je nog voor de vervulling van je dromen komen. Dan heb je het tweede wijsheidswoord ‘zegening’. En dan heb je als opdracht. 'Tel de zegeningen die jou in je leven zijn toegeworpen. Wees een zegen voor iemand'.

Ida: Ja, dat spreekt mij enorm aan. Ik denk dat het ook niet toevallig is dat ik deze kaart getrokken heb. Het is een thema in mijn leven op dit moment. Ja, overgave op alle vlakken op dit moment speelt. Het is ongelooflijk eigenlijk. Niet alleen het gedicht, maar vooral ook wat er in het werkboek staat. Dat komt heel diep binnen. Dus daar wil ik graag nog een keer naar kijken. En mijn vraag eigenlijk is. Merk je nou dat? En we hebben maar één kaart getrokken in feite. Nou, hier kan ik al echt flink mee aan de slag. Merk je dat dat dan toeval is of zit daar een andere logica achter?

Madama: Ja, dat is een mooie vraag. Kijk, er zit natuurlijk een hele filosofie achter. Wat is toeval? Je hebt mensen die zeggen bestaat niet. Je hebt mensen die zeggen, het valt je toe. Het woord zegt het al. Toeval? Maar er zijn ook natuurlijk heel veel nieuwe wetenschappelijke bewijzen zelfs. Noem het synchroniciteit. Dat is natuurlijk een heel belangrijk woord entanglement. Wees in het nu. Op het moment dat je in het nu bent en erkent waar je bent, een bepaalde manier ook wie je bent daarin. Wat je omstandigheden ook zijn dan. Dan is het als het ware dat dat veld wat we net zeiden, het schragen, het geschraagd worden van je zelf. Van je eigen leven. Dus dat, dat is iets wat onderbouwd is. Je bent niet zomaar een los atoompje, je bent verbonden. En die verbondenheid, dat is die heilige vrouwe weer. Dat is de oer feminine. De heilige graal of de goddelijke aanwezigheid. Nou en daarin is niks toeval. Want alles is met alles verbonden. Dus je kunt niet zeggen. Ja, ik trek toevallig die kaart. Het is wel zo. Ben jij degene die er open voor staat? Daarom het woord overgave ook weer. Dat jij het tot je toe kan nemen. Dat je het in kan nemen. Van oké, oké, ik trek deze kaart, oké, dus dit is mijn punt dat loslaten, daar ben ik mee bezig, ben ik ook best bang voor soms. Is ook logisch omdat wij dus niet weten dat er zo'n noem het maar. Ja, je kan eigenlijk niet vallen, want het universum vangt je al per definitie op, want je kan er nooit uitvallen. Maar dat zijn hele belangrijke stappen wat ik dan met coaching ook doe om mensen dat vertrouwen te geven. Dat ze hun leven kunnen ontvouwen. Omdat er dus altijd die alomvattende aanwezigheid is die men de ene keer. Ja, men heeft er ook wel veel namen voor natuurlijk, maar het gaat er om noem het desnoods het universum, het universum.  Dus dat is dan nog een vrij, ja, noem het maar vrij begrip. Ja, letterlijk wat het zegt is een vrij begrip en het universum betekent het is universeel en jij als individu bent een deel, een uniek deel van dat universele geheel.

Ida: Ja, dat vind ik heel mooi, want dat is natuurlijk inderdaad een angst die ik ook wel ken. Dat je het gevoel hebt van oh, ik kan door de mand vallen of de bodem wordt onder mij weggeslagen. Maar wat jij eigenlijk zegt is van ja, daar hoef je helemaal niet bang voor te zijn, want je bent onderdeel van zo'n groot geheel. Je bent verbonden met alle mensen op aarde. Sowieso. Maar ook ja, in het universum zie ik dat goed.

Madama: Ja, je moet dat contact maken met dat gevoel van verbondenheid. Dat is ook logisch natuurlijk. Dat verliezen we vaak omdat ja, er wordt natuurlijk altijd accent gelegd op wat je niet bent en dus ja, het gescheiden zijn. Terwijl natuurlijk gescheidenheid bestaat helemaal niet, want alles is met alles verbonden en dat merk je ook hè. Noem het maar in de natuur hoe de bomen onderling verbonden zijn, hoe de herfst en dan weer de lente. En we zijn dus allemaal een cyclus, een proces. Wat daaronder ligt is de levenskracht. En het gevoel van vallen dat heeft te maken met het vasthouden aan begrippen zoals ego, zoals identiteit, zoals prestatie, ambitie, niet voldoen. En dat zijn begrippen waar wij helaas nog in onze cultuur erg veel mee worden volgestopt. En waar je zelf natuurlijk ook een hele tijd best wel in hebt geloofd van nou, het moet beter, moet beter. Totdat je ineens tot rust komt. En bijvoorbeeld door meditatie, door muziek, doordat je goed gecoacht wordt of wat dan ook, door de natuur. Dat je ineens komt van ja maar hallo, ik ren achter iets aan, maar ik ben er al. En dat is het allergrootste bewust zijn, dat alles is bewust zijn. Dus wat bedoel ik daarmee? Dat het alleen maar gaat om het feit dat je bewust wordt, dus de waarnemer in jezelf, wat je dus bent. En dat is het bewustzijn dat je eigenlijk alleen maar hoeft te Zijn en alleen maar klinkt. Dus niet als alleen maar juist dat, dat is het al. Dat is al wat er is. En dat materiaal wat jou gegeven is, daar doe je alles mee.

Ida: Ja, dat is dus een heel rijk concept eigenlijk, waarin je jezelf ook kunt zien als iemand die aan de ene kant buiten iets kan staan. Kan observeren. Dat is een beter woord daarvoor, denk ik. Aan de andere kant kun je daar ook dan een stuk rust in vinden doordat je wat afstand kan nemen. Maar tegelijkertijd die diepe verbondenheid voelt. Heb ik dat goed verwoord, zo op die manier?

Madama: Nou ja, inderdaad, de mens heeft heel veel verschillende facetten en de diepste. Diepste zijn is het gewaar zijn. Het is het weten dat er iets in jou is wat kijkt naar wat je ook doet. Leuk, niet leuk, vrolijk, triest. Al die dingen, die worden uiteindelijk waargenomen. Soms krijg je dat ook terug in dromen of in allerlei andere zaken. Kortom, je bent meer dimensionaal, dus je hebt de degene die waarneemt, Het gewaarworden, het gewaar zijn en je hebt de gewaarwording. Dus je je denkt ja goed, wat is het dan wat ik gewaar wordt? En je hebt ook nog het feit dat je het inderdaad zelf als het ware meemaakt. Dus je je bent eigenlijk alle drie tegelijk. Je bent de gewaarwording van nou, hoe ga ik dat voelen? En je bent tegelijkertijd ook het object van die gewaarwording. En dat is natuurlijk een heel apart iets dat de verantwoordelijkheid van de mens. En dat is ook dat is best ook nieuw. Dat je niet iemand buiten jezelf de schuld kan geven. Want jij, jouw perceptie bepaalt. Jouw bewustzijn bepaalt hoe je dingen ziet en hoe je daarmee omgaat. En dat is eigenlijk misschien wel het enige. Noem het maar bevrijdende, verlossende dat we niet hoeven meer te denken in goed of kwaad, of schuld en boete. Maar in word ik mij bewust van wat ik doe. Ik kijk ernaar en dan ga ik daarmee in verzoening. Laat ik het los? Kan ik het veranderen? Want uiteindelijk gaat het alleen om bewustzijn. Dus hoef ik mezelf niet te veroordelen. En dat is een enorme bevrijding.

Ida: Ik heb het boek uiteraard wel eens doorgebladerd en gelezen en er is één gedicht wat nu bij mij boven komt en ik geloof dat het Vajra Sattva heet. Dat gaat over vergeving. Zou je dat voor mij kunnen opzoeken en kunnen voorlezen?

Madama: En ja, Vajra Sattva is natuurlijk iets wat ik al heel lang met me meedraag. Al jaren. En ik heb het ook gezongen, maar dat zou ik nu niet doen. Maar het is wel op cd ook verschenen. Het leuke is dus dat hoe moet ik het zeggen, Vajra is eigenlijk een begrip uit de Tibetaanse leer, Tibetaans boeddhistische leer, waardoor ik heel erg ben beïnvloed. Het is als het ware, ik denk precies zo, alleen ik probeer het niet op die manier precies te doen, maar wel de essentie. En Vajra betekent eigenlijk onvernietigbaar bewustzijn. Dus Vajra wil zeggen wat ik al zei, het IK BEN.  Je bent er eigenlijk al. En dat dat wat je al bent, dat bewustzijn is uiteindelijk onderdeel van een onvernietigbaar Zijn, dus letterlijk onvernietigbaar. Dus de dood bestaat niet in die zin. Alleen bewustzijn bestaat dus onvernietigbaar bewustzijn wil zeggen daar pak ik mijn kracht uit. En het gedicht wat erbij hoort is dus Vajra Sattva.

A3 Vajra Sattva

VAJRA  SATTVA*

Vergeven is niet een uitdrukking

van uitgeholde moraal,

maar de kracht om het leven te overleven,

ons bij de geboorte gegeven.

Elkaar liefhebben is de voorwaarde

voor  communicatie,

door het terugvinden van oeroude principes

ons bij de geboorte gegeven.

Levend in een wereld

waarin het onrecht onuitgesproken regeert,

breekt je hart, 

ons bij de geboorte gegeven.

Het creëren van een nieuwe werkelijkheid 

van bewuste fantasie,

als melodie naar de muziek van onze ziel,

ons bij de geboorte gegeven.

Ontvang, aanvaard, vier

het geschenk van de liefde,

eenvoudig, dierbaar en kostbaar kleinood

ons bij de geboorte gegeven.

Madama 1984

* onvernietigbaar diamanten bewustzijn

Gedicht staat in mijn orakelboek HEMELPOORTEN

Madama: Je ziet, het is geschreven als een lied.

Ida: Ja, ik vind het prachtig, want ik vind het ook zo toepasselijk op deze tijd, in deze wereld waarin vergeven en elkander liefhebben eigenlijk de kernwoorden zouden moeten zijn die gewoon, ja door iedereen worden ervaren en beleefd. En ik vind het zo'n prachtig, ja ook troostrijk gedicht eigenlijk. Dat ja, dat, dat geeft me heel veel kracht. En misschien is het ook goed om nog even te kijken naar wat dan de kern van het orakel achterin zegt over dit gedicht.

Madama: Ja, want kijk, vergeven is natuurlijk ook een heel mooi begrip in de Christus. En wat is vergeven? Vergeven is, we hadden het er al over dat het toch belangrijk is om niet alleen in de dualiteit te denken, daar gaat het eigenlijk over. Dat je durft om te vergeven en vergeven wil zeggen dat je door de dingen heen kunt kijken. En daarom is ook het orakel de liefdes orakel 'Beoog Mededogen', daar gaat het om. Dat je, hoe raar het ook allemaal is voor jezelf en voor de wereld, dat je toch steeds weer terug kunt gaan naar die oer onschuld, naar dat alles bewustzijn is. En dat heel veel mensen nog in die machtsstrijd zitten en van alles en nog wat. Ook in jezelf heb je die machtsstrijd. Maar door het los te laten bij jezelf, het klinkt heel raar, maar micro kosmisch straal je al die kracht van die liefde en die wijsheid in de wereld uit en alles is trilling. Dus die trilling doet ook zijn werk. De andere kant is er ook, de chaos et cetera. Maar laat die zijn voor wat die daarmee willen doen. Jouw weg is om weer terug te komen bij je onschuld.

Ida: Ja, ik vind het heel mooi. Ik denk dat we ook langzaam kunnen afronden. Behalve dat ik eigenlijk wil zeggen ik begrijp dat jij dat boek ook gebruikt bij coaching gesprekken. Trek jij dan altijd een paar kaarten voor mensen? Doe je dat live? Doe je dat telefonisch? Hoe gaat het dan praktisch in zijn werk?

Madama: Ja, nou, het kan op alle manieren. Ik vind het heel fijn om mensen live hier te ontmoeten, dus ze komen en dan trekken ze de kaart zelf. En het is dan ook omdat ik ook medium ben dus ook vaak meer dimensionaal. Ik ben ook kanaal dus ik kan ook op allerlei niveaus daarover praten op dat moment. En dan is natuurlijk toch het leukste live. Aan de andere kant, je kunt het zelf ook. Het boek neem je ook mee. Want dan kan je er zelf mee werken. Het is nogmaals heel simpel, drie kaarten, maar aan de andere kant, als het dus telefonisch is, ja dan trek ik ze. Dus dan word ik jou als het ware en dat werkt ook als een trein. Dat gaat ook heel goed en dan praten we erover en willen mensen dan toch het boek hebben, Nou dan kunnen ze het gewoon bestellen. Maar het belangrijkste is eigenlijk het inzicht. Meestal kom je dan niet zozeer tot de gedichten, maar meer tot de kernwoorden die achter ieder gedicht zitten, zoals overgave en vergeving. En ja dus dat zijn kernwoorden omdat je meestal ja, dat hele gedicht voorlezen, dat raad ik toch mensen aan om het boek dan gewoon aan te schaffen.

Ida: Ja, ja, dat kunnen mensen dus inderdaad doen, ook naar aanleiding van deze uitzending. Ze kunnen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. een boek aanvragen bij ons. Leuke daarvan is dat je dan ook een persoonlijke opdracht in het boek krijgt als je dat wil. Maar je kunt natuurlijk ook naar de boekhandel gaan en het boek bestellen. Het heet Hemelpoorten en het heeft ook nog een subtitel. Kun je die ook nog even noemen?

Madama: Ja, nou dus. Hemelpoorten '39 Openingen tot Wijsheid, Liefde, Sofia, Amor in beeldende taal. Het levende Woord IK BEN in kaart gebracht' en wat ik heel erg belangrijk vind van dit is, dat we ook ik heb je al gezegd Tibetaanse invloeden, maar ook voor mij het bewustzijn dat je zelf het levende Woord bent dat Ik Ben, het levende Woord, de allerbelangrijkste zin is. En daarom niet voor niets natuurlijk ook door Jezus werd gezegd Alleen we moeten nu leren dat wij de Christus in onszelf, als het ware geboren laten worden. En dat doe je door te erkennen dat die Godsvonk, die Ik Ben kracht in jou zelf zit en dat je die graag wil ontwikkelen.

Ida: Ja dus. Nogmaals, het boek is ook te bestellen via onze website www.madama.nl Ik dank jou heel erg voor de bijdrage vandaag en tot de volgende keer.

Op deze website worden cookies gebruikt.

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.