uitleg 1

# 25 Het Offer als voorwaarde tot groei

Ida: Madama. Vandaag gaan wij weer een heel apart project doen en dat heeft te maken met het feit dat we aan de vooravond zijn van Pasen, maar ook dat we eigenlijk vier jaar terug gaan in de tijd. Je werd toen gevraagd om een workshop te begeleiden voor mensen die een onderdeel zouden uitbeelden van de statie. En zoals we weten zijn er veertien staties en jij gaf een workshop. Beeldend uitbeelden wil zeggen schilderen. En dat waren groepen, bijvoorbeeld migranten, LHBTI, daklozen, et cetera. Het werd georganiseerd door Judith. Vanuit jouw kunstzinnige achtergrond was je gevraagd om die groep te begeleiden. En ja, dat was een heel bijzondere ervaring. Dus we gaan nu eigenlijk eerst luisteren naar een opname van vier jaar geleden. En bijzonder was ook nog, dat het was op 20 maart 2020. En dat was eigenlijk de laatste dag dat er überhaupt nog een workshop gegeven kon worden in verband met de hele Corona epidemie. Dus dat is ook een extra bijkomstigheid.

Eigenlijk helemaal niet, want het was bijzonder, heel bijzonder dat we überhaupt nog gegaan zijn. Je gaat dus nu luisteren naar een opname van die workshop. Een stukje daaruit uiteraard, waarin jij vertelt over sterven van Christus op Goede Vrijdag. Opnamekwaliteit is minder dan jullie normaal van ons gewend zijn, maar toch de moeite waard.

uitleg 13 3

Madama: Het is niet de groep vandaag, dus ik vond het mooi de regenboog. We hebben het geweldig gedaan we hebben het ook mooi in dat hokje gedaan maar vandaag zou ik zeggen precies wat jij ook al zei als individu. Want alleen jij sterft alleen. Maar wat is nou het bijzondere van deze? Ja, ik word altijd heel erg ontroerd met Pasen, want ik ben ook altijd jarig, weet je wel, deze keer Verrijzenis, maar gelukkig, soms ook wel eens op Goede Vrijdag. Dus dat is mijn hele leven al. Wat is er op dat moment om 3.00 uur dat het totale duisternis wordt? Ja, en dat inderdaad men zegt, want daar ben ik het soms niet helemaal mee eens, ‘Vader, waarom heeft U mij verlaten’? En in sommige andere vertalingen staat ‘I command my spirit God into their hands.’ Sorry dat ik het in het Engels zeg, maar dat is meer trance. Vandaag heb ik heel erg nagedacht, dat het offer en dat gaan we dus hier straks ook brengen, het offer is natuurlijk uiteindelijk, dat zoals ik het zie en ik wil het jullie toch geven, op dat moment dat hij sterft kun je zeggen Oké, waarom heeft U mij verlaten? Dan hebben we het over de menselijke kant en die kennen we allemaal door en door. Maar nog belangrijker is dat op het moment dat Hij het loslaat, de aarde de Christusenergie krijgt. Waar we dus gisteren of vorige keer zo mooi de blauwe lucht hebben gedaan. En de andere kant, de menselijke kant van Jezus, daar onder die regenboog, samen met ons hè, als groep. Deze keer zou je zeggen op het moment dat hij zegt Vader, heeft u ons verlaten? Ja, zo stel ik me dat voor. Dan breekt er, letterlijk aardbevingen komen. In sommige vertalingen komen de doden uit hun graf. Wat bedoelen we daar dus eigenlijk mee? Ik wil jullie inspireren om het individueel te maken. Op het moment dat Jezus het loslaat, is het voor ons allemaal op aarde. Kijk, en dat is een thema wat met deze universele negatieve virus hebben we dus nu de kans om het positieve virus, dus op het moment dat het los wordt gelaten, dus het sterven van het ego, breekt het licht in de aarde. En als we dat nou voorstellen dat dat licht vandaag en ook zo mooi met lente hè. Dus dat is de extra zonne energie kracht dat we de kracht van de zon van de Christus inderdaad laten dalen. Dus op het moment ,daarom heb ik het steeds gezegd over dat aanloopje. We hadden het vorige keer over dat we geen achtergrond hadden. Daardoor hebben we witte vlakken. Ik stel voor dat we vandaag beginnen met laat ik het toch maar zeggen zwart. Maar het mag nuances, hè?  Om die duisternis, dus iedereen, jij, jij, jij maakt. Vanuit de intentie van het meest donkere moment, maken we de achtergrond. Snap je? Dus we maken zwart of grijsbruin. Kijk maar even, ik doe zelf ook daar  aan mee. Als het allemaal al vol is, kunnen we het ook nog zo doen. Dus dan hebben we een achtergrond en daarna maken we drama, van wat er gebeurde. Dus het bloed, het offer van het goud in de aarde. Dus dan hebben we een heel duidelijk thema waarin je en je individuele gevoel  kwijt kunt en ik zou durven vragen vandaar dat ik ook zeg dit, weet op het moment dat je die kwast pakt, klein, groot, je ziet, je hebt alles dat jij op dat moment deelneemt aan het lijden en de verlossing. Oké. Zijn er nog vragen? Oké.

deelnemer: Nou is de vraag kan ik een voorstel doen ten aanzien van de compositie of niet? Dat we het kruis wit laten?

Madama: Nou, dat was een ander idee van ons. Dat had Ida ook al, dat ik dacht dat ze zei we hebben de spatel? Ja, als we Nou, we mogen dik , want we hebben genoeg verf. Als we dan daarna  met een spatel kruis krassen, precies die ruimte weer leeg. Vind je dat niet mooi? Oké. Ja, want een thema heeft altijd een kruis, hè. Behalve ik moet aan de Verrijzenis. Dat wordt nog spannend. Oké lieverds, nou, laten we een minuut uh of ja, minuut een seconde even indalen en dan geef ik aan jullie, wie wil beginnen om het eerste zwart en daarna maken we dus met die spatel wit oké. Ja. Ja. Zullen we dat doen? En weet dat we allemaal bijdragen, jongens, want dit is zo mooi van groep, rood misschien was jij rood, misschien was jij oranje. Nu zijn we in het zwart en wat we doorgeven.

Ida: Madama. Wat mij meteen opvalt als ik dit stukje hoor is dat je begint met te zeggen oké, we zijn eigenlijk een groep, maar dit keer in deze sessie spreek ik jullie individueel aan en wat is daarvan de reden?

Madama: Nou ja, precies omdat de beleving hè, van zoiets traditioneel, waarin we straks natuurlijk zeker ook op allerlei manieren in de eigentijdse vorm zullen gaan. Althans, hoe ik het zie dat het in deze tijd zou kunnen werken voor ons de traditionele opvatting. We hadden dus met elkaar dat heb je misschien nog niet helemaal verteld. Iedere groep had dus een bepaalde statie  uitgekozen en wij hadden dan uitgerekend de kruisdood. Dus de laatste statie, althans de vijftiende. Maar daar hebben we het dan de volgende keer over die is van de Verrijzenis en die heb ik natuurlijk duidelijk gekozen voor mezelf. Hoe beleef jij innerlijk, het sterven? En nog misschien wel belangrijker, wat is voor jou het offer? Nou, het was heel verrassend en jullie zullen ook het resultaat zien hoe iedereen dat deed. De één deed van alles en nog wat en de andere ging met messen erin gooien en de ander vond zichzelf tekort geschoten. En de ander die was juist heel erg van, ja dat lijden ken ik ook. Het was heel boeiend. En omdat ook te begeleiden als het ware. Want ik zeg nogmaals het waren migranten, verstandelijk gehandicapten, allerlei soorten mensen niet per se artistiek of cultureel opgeleide mensen die bezig zijn met schilderen. Dus dat was eigenlijk het boeiende eraan.

Ida: Ja, want  één van de kernthema's in dat verhaal is dat jij de zin citeert Vader, waarom heeft u mij verlaten? En ook refereer je aan de aardbevingen die plaatsvonden en de doden die uit het graf opstonden. En wat is dan voor jou het kernbegrip? Hoe vertaal je, oh nee, je zei eigenlijk ook dat wordt dus altijd gezegd, maar ik heb daar eigenlijk toch een wat andere interpretatie van. Ja, dat is eigenlijk waar ik heel benieuwd naar ben. Wat is jouw andere interpretatie?

Madama: Ja, nou, niet ik alleen natuurlijk. Het is een gnostische en ook Hans Stolp, en er zijn meer mensen die dus de esoterische benadering eigenlijk benadrukken. Eigenlijk wil ik eerst, ja heel raar, een tekst van de I Tjing doorgeven, want los van de esoterische en allerlei gnostische benaderingen vond ik dus dit in de Chinese hè. De I Tjing is een Chinees orakel boek, eeuwen en eeuwen oud. En daar komt precies hetzelfde in voor. Want wat wil ik zeggen? Dat op het moment dat Jezus, Yeshua, zegt van waarom heeft U mij verlaten? Dat kun je, ik was er niet bij natuurlijk, of wel hé, dat weet je allemaal niet. Maar was het inderdaad dat hij zich verlaten voelde of was het dat hij volledig de missie van het doorgeven van leven, op dat moment in vervulling zag gaan. Dus je kunt zeggen 'U heeft mij vervuld' in plaats van u heeft mij verlaten, of mijn ego heeft mij nu verlaten. En ik ben totaal vervuld van het licht dat ik dus gedurende mijn Zijn wilde doorgeven en daarom wil ik toch even refereren dus aan die tekst van de I Tjhing. Het is de I Tjing, namelijk het orakel nummer 42, wat staat voor de vermeerdering. 

‘Het ware heersen moet dienen zijn. Een offer van het hogere dat een meer-worden van het lagere bewerkt, wordt kortweg groei genoemd, om daardoor de geest aan te duiden alleen het in zijn macht heeft de wereld te helpen’. 

Dus met andere woorden alleen vanuit de allerhoogste kracht en de verbinding daarmee kun je dus noem het maar de aarde in dit geval hè. Dus wat men dan altijd noemt de zonde verlossen. Nee, het gaat er niet om dat Jezus of Yeshua laten we maar zeggen iedereen even van zijn zonden verlost. Dus doe maar raak, doe even een biecht en dan komt het wel goed. Nee, het ging erom dat Yeshua voor zichzelf de missie had om het Allerhoogste, het contact met de Bron, met de Vader zo door te geven in Zijn offerdood, dat was Zijn initiatie, Zijn offerdood om dat wat Hij als hoogste goed c.q. God c.q. Goud ervaarde, omdat via Zijn lichaam, zijn leven en zijn wezen dat licht door te geven aan de aarde. En inderdaad het, zoals je dan eventueel leest in de boeken van de Bijbel, dat de aarde een aardbeving had, een aardbeving van de trilling van de allerhoogste geestelijke dimensie en lichtoffer zich vermengde met de aarde en waardoor, laten we maar zeggen de lagere frequenties, wij dus, wij mensen allemaal. Wij waren natuurlijk nog niet zo verlicht dat hij heeft gezegd Oké, het is mogelijk, kijk maar naar mij. En dan krijgen we het volgende stadium en dat is het allerbelangrijkste de Verrijzenis. Want het gaat niet om de kruisdood, het gaat niet om wat ik natuurlijk ook veel meemaakte in die groepen. Ook van oh oh, we doen Jezus te kort. Nee, je doet Jezus helemaal niks tekort. Jezus gaf zichzelf als licht om juist te laten zien van: besef je, je bent een lichtwezen. Je bent net als ik de Christus. En zorg dat je de aarde verlicht. En niet dat je gaat je als het ware identificeren met al je zogenaamde pijnen en noem het op, Die zijn er, maar juist door de inwonende Vader, Godheid, Bron, Universum daar zijn allerlei namen voor tegenwoordig. En die eenheid daarmee dus de Vader en ik, zijn één. Daardoor kun je de mensen, inclusief jezelf dus, een verrijking geven, een verlossing geven.

Ida: Ja, en dat is ook precies eigenlijk de intentie geweest van die workshop. Want dat zei je ook nog, dat op dat moment werd de omvang van die hele wat je zei negatieve virus duidelijk. En wat was onze intentie om met dit werk en met de hele aandacht die we daar ook aan gaven een positieve energie neer te zetten? En heb je het idee dat dat ook gelukt is?

Madama: Ja kijk, dat weet je natuurlijk toch nooit. Maar ik denk wel, en dat is het controversiële natuurlijk er aan hè, om met mijn grote vriendin Zohra Noach te spreken. Kijk, er is natuurlijk een traditionele opvatting over het lijden van de Christus, Yeshua. En dat is ook oké. Weet je ik vind ieder vindt op zijn manier harmonie met de beleving van hoe zijn geest of ziel zich op dat moment ontwikkelt. Maar als je het echt wil weten, zoals ik het denk ik door heb gekregen vanuit de eeuwenoude traditie, vanuit de Essenen en noem het op. Dat, en ook de I Ching wat ik net vertelde, dat alleen als je werkelijk in staat bent om contact te maken met je Hogere Zelf, met je grotere vermogen om het leven volledig toe te laten en je over te geven daaraan dat je licht bent. Dat is eigenlijk denk ik de allerbelangrijkste boodschap die Yeshua heeft willen doorgeven Ik ben het Licht, Ik ben het levende Woord, Ik ben de Weg, Ik ben de Waarheid. Maar dat dat niet aan een persoon gebakken is. Dus ja, is het geslaagd om even antwoord te geven op jouw vraag? Ik weet het niet. Ik weet alleen dat ik het op dat moment gezegd heb. Dat het, nou ja mensen denk ik toch wel heeft bereikt. Maar ik denk vooral, en dat is weer een andere opvatting over trilling, dat als jij met jouw intentie net als de Yeshua op dat moment 2000 jaar geleden al et cetera et cetera zijn trilling doorgaf aan de aarde en aan zijn bewijs van de eenwording met de Ene, met de Bron, dat sterft nooit. Een trilling sterft nooit hé, een trilling. Als jij iets geeft, dan gaat het dwars door de materie heen.  Consciousness om nog even tot de essentie te komen consciousness oftewel bewustzijn is iets dat heb je? Dus je kunt niet zeggen van nou Consciousness is nu wel en dan even niet. Nee, je straalt je trilling, je bewustzijn uit. In dit geval zijn liefdesoffer aan het doordringen van de zeer zware materiële opvatting over het leven en over de aarde. Nou, als je zegt 2000 jaar,  later of nog meer  2024? Dan kun je zeggen ja, het is toch overgekomen, want ik vind dat het tegenwoordig, er zijn natuurlijk twee krachten. Er is één kracht en nou ja, dat is duidelijk, die helemaal zich vasthoudt aan noem het maar de kruisiging, dus aan de dualiteit.  Wat is kruis? Kruis is verticaal heb ik al eerder over gehad van de indaling van de geest en het horizontale van de materie en daar natuurlijk uit voort komt is de Verrijzenis. Maar daar hebben we het volgende keer over. Maar waar het om gaat is dat de meeste mensen natuurlijk gevangen zitten in die dualiteit, die zeggen dat is de realiteit, dat is het. Er is alleen maar wit, zwart, er is alleen maar man vrouw, dus alleen maar enzovoort, die ook heel, bijna repressief op dit moment, zich daaraan vasthouden, die echt macht willen. En tegelijkertijd dus dat is nogmaals de ene polariteit. En de andere kant van de polariteit is dat er dus een opstanding plaatsvindt. Dus in die zin, oftewel mijn kleine bijdrage in het geheel en al die andere mensen die ook weten dat het anders is dan alleen maar de verafgoding van Jezus als ja, als iemand die je moet aanbidden. Nee, hij was het voorbeeld van, jongens, geef je offer, geef je leven, doe het. Zorg dat jouw essentie, jouw licht, jouw Christus zijn zich vermengt met de materie. En door die vermenging komt de verhoging. De I Ching zegt een vermeerdering en dus groei dat het licht bewustzijn zich als het ware voortplant. De trilling zich voortplant. En oké, juist dan is natuurlijk ook heel bekend als het licht sterker wordt, dan wordt ook de weerstand en de duisternis sterker. Nou, kijk naar deze tijd. Oké, toen heetten het Romeinen die kruisigden en noem het op Farizeeër en noem het op nu. Ja, ik ga het allemaal geen namen noemen, want ik zeg altijd ik ben links noch rechts. Ik ben adequaat waar ik voor sta. Dat is voor mij de Christus weg, ga de middenweg. Ga daar waar jij voor staat. Zorg niet dat je in die duisternis en die kwaliteit van goed kwaad bla bla bla, die hele strijd. Zorg dat je boven de dualiteit uitstijgt en dat is het Christus offer.

Ida: Ja, even terug naar het begin. Daar zei je van nou, we gaan niet voor de groep, maar individueel. En daar kom je later ook op terug, omdat je ook aangeeft van ja, ten eerste iedereen sterft individueel. En ten tweede het is ook heel belangrijk om eigenlijk individueel te voelen hoe je deelneemt aan dat lijden en de verlossing. En daarom spoor je mensen ook aan op dat moment in die workshop om dus een individueel soort uitdrukking te geven. En je zegt dan ook eigenlijk van neem maar een soort aanloopje, pak de kwast die bij je past, kijk maar, je hebt genoeg kwasten, allerlei diktes. We hebben genoeg verf. En ja, heel erge stimulans voor de individuele aanpak.

 DM48932

Madama: Ja, vind ik heel leuk. Pak de kwast die bij je past. Het rijmt. Dat vind ik wel heel adamythisch, om het zo maar eens te zeggen.  Dit was even een grapje. Maar ja, weet je, het is zo belangrijk. Kijk, wij zijn he, dat is echt de cultuur en nogmaals er zijn duizend theorieën over, maar daar ga ik maar echt niet op in. Maar de cultuur van het lijden hè. Dus het accent op het lijden an sich, het lijden om het lijden. En dan hoor ik meteen daarachter de slavernij, hè? Dat is echt verleden tijd. Dat is gewoon, dat is het nieuwe en dat is het Christus offer dat Hij laat zien. Oké. Ik overwin de dualiteit. Kijk, ik ben niet katholiek opgevoed. Ik ben hervormd opgevoed. Het was trouwens ook een uitnodiging van de protestantse kerk, maar het was naar aanleiding van DePassie of the Passion zou dus worden uitgezonden op de televisie. Nou ja, door die corona was er dan weer gezeur, maar dat vond ik ook wel weer interessant. Katholiek en noem het op he. Waar het om ging eigenlijk is dit dat jij een individuele keuze moet maken van gaat het leven nou over lijden? En ik zeg niet ,dat geen één persoon inclusief ikzelf het lijden niet kent. Maar het lijden is een transformatie. Dat is dus dat kruis en dan zou je het bijna een soort chi hè. Dus dat is de chi. Dat is bijna dus niet het kruis, laat ik maar zeggen rechtlijnig, maar meer diagonaal hè, De X, dat is, dat is de chi. Dat is de kracht die alleen door de dualiteit, dus door de contrasten kunnen wij onderscheid leren. Nu ook, waar ga je voor in deze tijd? Dat bedoel ik met adequaat. En waar sta je voor?. Ben je left or right or I am the light. Dus dat is een enorme belangrijke keuze in deze tijd. Zeker in deze tijd, omdat het mogelijk is om nu, juist onder andere door het offer van Yeshua hè, dat we nu mogen kiezen van wij willen niet meer in die dualiteit leven, Wij willen onze werkelijke goddelijke oorsprong. De Vader en ik zijn één. Oftewel de Moeder, oftewel de Bron. Oftewel het universum.  Wij zijn uiteindelijk onderdeel co creators van dat wat in de schepping bedoeld is, namelijk Liefde, Licht, Leven Joy Vreugde, we zijn de vreugde. En dat is ook de Pasen, de opstanding. Daar gaan we het binnenkort over hebben. De narcisjes, de geur van de lente, de oh, ik ruik hem helemaal en niet de geur van het lijden, van de dood. Oké, de dood is eigenlijk het afsterven van het ego, het afsterven van identificatie met die dualiteit. Het afsterven van de identificatie met je hypotheek en met dat je weet ik veel wie wat moet zijn en je weet ik wel wat moet vergelijken, met welke cursus je ook nog eens een keer moet doen en wat voor kleding je aan moet en weet ik veel wat allemaal om zogenaamd levend er te mogen zijn. Het Zijn Zelf is jou gegeven als geboorterecht en dat is de boodschap. Dat is de werkelijke ja, ik zou maar zeggen de overwinning van het lijden in de Verrijzenis. En daarom vond ik het zo opvallend dat ik eigenlijk relatief verbaasd was dat er een 15e statie was.  Je hoort altijd veertien, veertien, veertien. En omdat het ook nog mijn verjaardag was, die vijftiende statie. Het was 12 april en dan was ik jarig. Want ja, ik ben altijd om die tijd de ene keer ben je op Goede Vrijdag en de andere keer ben je dus toevallig. Nou ja, fantastisch natuurlijk op de Verrijzenis jarig. Maar goed, je hebt allebei de kanten gekend, maar ik wist niet eens dat er een 15e statie was. Totdat ik die opdracht kreeg van bestudeer even die staties. En dat vond ik weer heel exemplarisch voor hoe wij dus zijn opgevoed. Lijden, lijden, lijden wordt maar één met je lijden en blijf maar lijden en zodat wij jou ook kunnen leiden met ei, dus het lijden met een lange ij. En dan kunnen wij jouw leiden met ei, zodat jij, maar vooral niet jouw eigen goddelijke Christuskracht, jouw erfenis, jouw erfgenaam zijn en jouw co-creator zijn van het universum ervaart.

Ida: Ja, ik denk dat het een hele mooie afsluiting is, want we gaan inderdaad in de volgende podcast verder over Pasen, maar vooral de Verrijzenis, de opstanding. En dat is iets wat heel veel kennis met zich meebrengt. En ja, daar verheug ik me al op, dat we daar de volgende keer op doorgaan.

Madama: Ja, en ook dat, dat vind ik ook zo mooi hè, dat de Verrijzenis, dat is toch wel heel bijzonder, dat alles zich afspeelt in die lente. En daar zijn natuurlijk ook allemaal weer theorieën over enzovoort. En dat het uiteindelijk natuurlijk toch is samengesteld dat al die lente rituelen er al waren. En ik moet zeggen ja, dat is waar. Maar wat de Christuskracht, de offer van Yeshua toevoegt, is dat wij als mensen inderdaad gekruisigd zijn in een hele moderne term noemt het The Matrix, the Simulation. Maar dat de Christus al zei, ja namens mij, want dat zeiden ze natuurlijk niet zo. Maar dan zou ik zeggen don't identify with the simulation. There is no identification with the simulation, but only identify with the real one inside you which is the Divine self. I Am that I Am.

Op deze website worden cookies gebruikt.

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.