Ritual Art Construction, Prima Donna Luna Alma Flamenca, mixed media, 76 x 56 cm, 2023

#22 Tussen Hemel en Aarde reikend

Ida: Madama. Vandaag gaan we naar een heel bijzonder Ritual Art Construction kijken en ook bespreken uiteraard. En dat is eigenlijk ontstaan naar aanleiding van onze vorige podcast Transparant, waarin onder andere in het gedicht staat Dance, Dance, Dance, Your soul in trance. En dit is de ballerina, de primadonna. En het is een Ritual Art Construction. En dat wil zeggen dat er dus heel veel objecten zijn verwerkt in het geheel. En ik denk dat het heel mooi is dat jij daar iets meer over gaat vertellen.

Madama: Nou, de officiële titel is PrimaDonna Luna Alma Flamenca Dancing in between the Stars and Galaxies. Dus dat is al een hele mond vol.

En wat je ook ziet, je krijgt de beelden absoluut te zien op de podcast, YouTube en de blogs en noem het op. Maar wat je vooral ziet is de, ik zou bijna zeggen, de gelaagdheid van de onderste laag je ziet steen. Je ziet een ballerina met verbeelding. Want wat is die ballerina als je goed kijkt? 

En dat is best wel moeilijk. Daarom heb je ook de details.Dan zie je een prachtige waaierachtige tutu hè? Dus die prachtige ballerina kleding en je ziet één been. Het is eigenlijk een penseel, maar als je goed kijkt zie je zelfs de élégance van de enkel dat ze echt op de tenen staat. En aan de andere kant ook weer een penseel natuurlijk. Want het is allemaal de verbeelding. Want wat is een Ritual Art Construction met alle objecten die voor jou, voor mij dus in dit geval de maker, maar ook de kijker straks kan daar z'n eigen verhaal mee maken. En wat het thema is van deze ballerina 'Dance Dance Dance My soul in trance'. De Alma Flamenca is sowieso een prachtig lied van El Rocío aan de godin van Maria. En dat is in heel erg belangrijk voor alle zigeuners in Spanje.

Dus dat lied Alma Flamenca is een soort mis eigenlijk en Alma betekent ook ziel, dus vurige ziel. De ziel van de ja, de ziel van de ziel zou ik bijna zeggen, de vurige ziel. En dat zie je ook in de kleur van de rode waaier. En je ziet ook dat zij dus bij haar, ja, als een soort prachtige broche, bij haar tutu heeft zij dus een grote schelp hè, Want ook altijd weer de hommage aan de zee. En ook, je ziet dat dus aan de ene kant dat been dus eigenlijk helemaal als het ware in één lijn zit met haar hoofd en het andere is bijna als een spagaat. Maar niet helemaal, maar zo gemaakt dat ze de andere kant raakt, waar ook weer toch een aarde punt is. En verder zijn overal diamanten tussen aanhalingstekens, diamanten, glitter en letterlijk een soort van diamantjes die er allemaal op zitten. En je ziet ook als je heel goed kijkt zie je haar twee prachtige borstjes en je ziet haar armpjes als potloodjes. Want wat we al zeiden, daar werk ik mee. Rode potloodjes die ik dan ooit een keer gevonden heb. Daaronder weer haar naam. Alma flamenca. En als je dan heel goed kijkt, zie je als een Giacometti achtige vorm, het is heel ellongated, heel erg uitgerekt, El Greco werkte er ook veel mee, zie je dan eindelijk een heel klein gezichtje.

IMG 1244 Prima Donna Luna Alma Flamenca detail 2

En dat gezichtje doet me ook heel erg denken aan het Picasso gezichtje die daar ook heel mooi naar aanleiding van Francoise Gilot ook van die prachtige portretjes heeft gemaakt, van een heel groot lichaam en dan zo'n klein schattig bloem achtig gezichtje. En daarboven boven dat hele kleine gezichtje draagt ze dus de zon. Dus eigenlijk net als Isis hè. Zij is dus veel meer dan een ballerina, Dus de ballerina, de primadonna is voor mij een symbool geweest van de omzetting van de zwaartekracht in levenskracht, in lichtkracht die reikt tussen alle werelden, de sterren. Je ziet ook alle kleuren sterren geel, roze, blauw, oranje. Oranje staat vooral voor de zon en dat zie je ook nog. Aan de linkerkant zie je ook nog een soort dat zijn eigenlijk gewoon van wijnflessen, een soort etiketjes met allemaal zonnetjes erop en deeltjes net als Luna luna is ook eigenlijk een soort wijn hè, Maar dat gebruik ik dan, die omzetting van wijn in Zijn, in verrukkelijk Zijn. En zo hebben al die beelden een betekenis, want er is ook nog iets heel leuks. Maar ik denk dat Ida even wel iets wil vragen over die grote kralen van die Kauri schelpjes. Waarom dat daar is?

Ida: Ja, want het is heel interessant. Dit werk heb ik vaker gezien, maar ik moet eerlijk zeggen dat door jouw beschrijving, met name van de Primadonna, ik nu voor het eerst bijvoorbeeld die armpjes zie. Ja, dat is echt heel apart. En zoals je al zegt, dat hoofdje is heel subtiel, dus dan moet je echt heel goed kijken. En daar hebben we ook een detail van. Maar goed, daarboven zien wij dus een volgens mij ook nog een soort van stof waarop dus de beroemde Kauri schelpjes zitten en dat is wel iets wat je even mag toelichten. Wat zijn dat voor schelpjes en wat betekent die stof daar?

IMG 1241 Prima Donna Luna Alma Flamenca detail

Madama: Ja, inderdaad. Nou ten eerste dus dat heb ik je al verteld hè, dat dat gezichtje. Want wat het eigenlijk is, dus her face, her face, dat is wat ik eigenlijk zo mooi vind toen ik het maakte. 'Her face is in een cosmic haze of space'. Dus hij is als het ware. Waarom zo klein en zo ja, ellongated dus helemaal. Kijk maar eens naar de El Greco, dan zie je dat ook altijd. Ellongated en Giacometti hè. Wat wil ik daarmee zeggen. Het is niet de gewone perspectief van een hoofdje, toch? Het is in een andere dimensie. Ze wordt getrokken en die nek is ook heel lang. Dus ze is getrokken als het ware naar die ‘haze of space,’ haze als in een wolk. En ze is daarin opgelost eigenlijk.  Daarom heet het ook Alma flamenca. Wat je eigenlijk ziet is die waaier. Het is ook letterlijk zo'n Spaanse waaier, zo'n Maya waaier, weet je wel. Daaronder zit ook nog een roze tule, maar dat is heel geaard en ik heb ook heel bewust de benen raken de rand van het schilderij van de Ritual Art construction. Ze raken allebei de rand, weliswaar in een heel apart evenwicht, maar goed, echt, dat kan een ballerina zoals je weet. Een Primadonna, dat is haar dagelijkse kost. Maar dat heb ik bewust wel gedaan, de sterren heb ik doorgetrokken tot op de bodem.

En Luna? Luna. Dus je denkt ook van ja daar, de zon, daar de maan dus ook. In feite is dat hele landschap van die sterren en die Luna en de zon en al die krachten en de oranje levenskracht zal ik zo over vertellen, Het is een totaal meerdimensionaal perspectief. Je moet erin duiken en je kan in ieder detail duiken. Dus ieder diamantje en dan zie je ook nog ongeveer in het midden zie je dat noem ik altijd de Sirius Star, The Great Central Sun dus dat is eigenlijk een blauwe zon, dat noemen ze Sirius. Je zou kunnen zeggen dat is de verborgen kracht, een soort mystiek spirituele zon. De blauwe zon en sommigen noemen dat Sirius, maar ik vind het ook belangrijk. Ook intergalactisch kun je het zien de Great Central zon. Het is dat om de zon, om ons Melkweg is ook weer een middelpunt. En zo zijn er allemaal galaxies. Niet te filmen zoveel, zo waanzinnig veel. En dat zijn ook al die Stardust die ik er allemaal op heb gegooid.

Nou nu naar dus naar die Kauri schelpjes, die heb ik gezien als een navelstreng. Daar begint het mee. Dus zij is als het ware, zij trekt omhoog en zij is al verbonden met die navelstreng. En wat is de navelstreng? Dat is de verbinding met de bron. Dus zie als het ware de kosmos, het universum, de galaxies en de galaxies en de galaxies en alles wat geschapen is als een grote womb, als een groot heelal waarin wij allemaal kleine schattige stardustjes zijn. We are made of stardust. That's all there is. En juist dat kleine zaadje Stardust is tegelijkertijd net als een fractile. Hij is dus een micro micro micro micro afspiegeling van een macro macro macro afspiegeling. Nou en die navelstreng betekent dus dat je eigenlijk altijd verbonden bent. En dat zijn die Kauri schelpjes. Die komen dus uit de zee. En dat is ook een bepaald iets waarin dus bijvoorbeeld zeker de Yoruba en de Afrikaanse en andere volkeren ook denk ik. Ook in Cuba misschien en bijna overal, gelden ze als heilig. Ze komen uit de zee, ze zijn een soort dekseltje van de zee, van een schelp en dus ze zijn uit de zee. En wat is de zee? De zee is de oceaan en wat is de oceaan? De oceaan is natuurlijk een materiële reflectie van de oneindigheid van de space, van de oer oceaan van onvernietigbaar bestaan. Dus zo heb je al die, net als in een piano, die octaven van waarneming. Dus je hebt dus inderdaad, noem het maar de oceaan en mensen zagen ook als iets daar uit komt, dan is het net als bij wijze van spreken een ster wat je kan pakken. Het is dus de levende sterren van de zee en daarom gingen ze er ook altijd mee orakelen. En het was ook geld. Dus dat ik zo'n hele streng daar heb gemaakt die dus verbonden is met de zee. En dat oranje, dat kun je dus zien als een gebied. Het Oranje staat natuurlijk voor vitaliteit. Ik zei al de omzetting van zwaartekracht in levenskracht. Oranje, de oranje opkomende zon, oranje staat voor leven, voor vruchtbaarheid, voor vreugde. Oranje is vreugde en gezondheid en daarom ook oranje sterren. Dus die verbinding, dat ik dat bewust, dat heilige koord. Ik zeg ook altijd het navel koord van het levende Woord, hè? Ieder mens is het levende Woord, de gedachte Gods, de gedachte van de Bron. En die gedachte wordt uitgesproken en op het moment dat een woord wordt uitgesproken, bestaat de schepping. Dat is de hele idee achter het levende Woord, Een gedachte die is uitgesproken in den vleze, zeg ik even heel deftig in den vleze werkelijkheid geworden, dat wil zeggen the thought, de gedachten, de krachten zijn gemanifesteerd. En waarvoor zijn we op aarde? Om onze gedachten te manifesteren. En daarom is het zo belangrijk wat je denkt en wat je wil.

Ida: Dit is echt een hele mooie uitleg van eigenlijk het hele werk. Maar er is nog één object wat ook heel apart is en dat is een trommel en dat is een trommel die eigenlijk is afgebeeld op een stuk porselein volgens mij. Maar waarom heb je daar dat trommel symbool gedaan?

Madama: Ja, nou, ik wil eigenlijk nog even iets vooraf zeggen, want er zijn dus twee liederen die mij ook heel erg hebben geïnspireerd tot de ballerina. De Primadonna en het is een lied van Van Morrison en dat is op de CD Astral Weeks. En dan moeten jullie echt eens een keertje kijken. Dat is zo vreselijk mooi. Dat is van Just like a Ballerina en Go On Go On van Just like.. En die andere is van Bob Dylan. Bob Dylan in de  Mr Tambourine Man. Ik zal het even voorzingen. Op een gegeven moment zingt hij altijd van ‘Dancing like a fire in the sun’ en dan heb je zoiets als dat hij dus ja, haar haar beschrijft eigenlijk. Of zichzelf of hoe je het ook noemen wilt. En dan zegt hij Silhouetted by the sea, circled by the circus land, let me forget about today, until tomorrow. En dat is dat is zo. Ja, dat moet je voorstellen, die fire in the sun en dan zag ik altijd een ballerina voor me die bij de zee danst waving with one hand waving free. En hier just to dance between the diamond sky with one hand waving free. Zoiets. En dan ook staat voor mij de ballerina voor een free energy body. Ze is eigenlijk dus niet zozeer een fysiek lichaam en dat is ook bijna onmogelijk wat de danseressen daar kunnen. Maar ze staat eigenlijk voor de energy body en dan zegt bijvoorbeeld Van Morrison ‘Let your soul and spirit fly into the mystic’. Nou ja, ik ga het niet zo precies zingen. ‘Just like a ballerina. Spread your wings, come on, fly straight to my arms and that somebody, not just anybody, for instance me babe’. Dat vind ik ook zo'n leuke. ‘Wanted to get close to you for instance me babe, so ring a bell en Step Step step ride on just like a ballerina, fly it says Try it, ring a bell step right up step right up. Just like a ballerina for the show must go on’. Kijk, en dat die energie van... We hoeven natuurlijk niet als een Primadonna te kunnen dansen, want dat kunnen we ook niet. Maar wat we wel kunnen is, en dat is, vind ik, wat Van Morrison in die trance zang die hij dan doet, dat hij dat kan overbrengen van Joh, nog een ‘Take a Step higher en higher en higher en ga door. Because there was somebody who wants to love you for instance me babe’. En dat vind ik ook zo leuk, dat ‘for instance me babe’ Dus met andere woorden ‘Like a fire in the son en waving met one hand free in the diamond sky’ van Dylan. Dus die hebben mij gevormd om te zeggen van oké, toen wist ik nog niet zulke deftige woorden als voorbij de zwaartekracht naar de levenskracht. Maar je voelde het. En één van de dingen die de opheffing van de zwaartekracht natuurlijk enorm bevorderd is de dans, is de muziek.

Vandaar dus een lange intro voor die trommel. Kijk, het is eigenlijk heel apart. Ik liep, ik liep gewoon te wandelen met Ida en op een gegeven moment zag ik, ik zie altijd dingen ineens in het gras, zag ik ja gewoon een scherfje. Nou en? Ik heb altijd wel iets met scherfjes. Dat komt door die Ritual art construction.  Ik raap de gekste dingen op en is ook wel typisch des artiest geloof ik. En ik raap het op. Nou en het was ook een hele aparte mood was ik wel en ik zie dat daar dus een trommel op is. Nou dat was voor mij op dat moment het symbool van, is echt helemaal gaaf dus echt een trommeltje. Helemaal gaaf! En ik dacht ja zie je nou wel, dit is toch een teken van de sjamanen kant in mij dus de kunst als een sjamanistisch ritueel hè, dat dat je toch altijd bezig bent met zelfrealisatie, met genezing en niet met esthetiek op die manier. Ik heb daar dus natuurlijk hè, muziek. Wat ik je al zei, hoe belangrijk dat was voor de ballerina heb ik het daar geplakt en ook heel mooi heb ik als het ware een kristallen. Ja, een trommelstok, maar dan van kristal, heb ik er dus onder geplakt en ook nog precies, allemaal zijn gekleurde sterren, maar alleen bij de trommel is als symbool van de bron, je roept de bron aan, een witte ster, Dus overal zie je dat. En ook zit er dus nog een klein soort prachtig soort  tafeltje achtig iets, van ik dacht dat het wit porselein ook was, maar in ieder geval. Dus zei die trommel die trommelt dan van zichzelf zo moet je dat horen in je verbeelding. En dan die Blue Sirius Star, die moet je, in je verbeelding zit die helemaal naar voren en naar achter te komen. Want hij is de Great Central Sun. Hij is alle galaxies, gaan eromheen. En om die Galaxy’s gaan ook weer zo'n centrale star, dus het is eindeloos ritme van een meerdimensionaal perspectief.

Ida: Ja, het is echt geweldig, hoeveel symboliek er ook in zo'n werk zit. In eerste instantie denk je nou heel leuk werk, vrolijk ook en het straalt je letterlijk tegemoet. Maar als je dan dieper zelf in eerste instantie gaat kijken, ontdek je al steeds meer. Maar als je dan de uitleg erbij krijgt en de symboliek ook de betekenis waarde van al die verschillende objecten, ja, dan wordt het een totaal.  Totaal werk Gesamtkunstwerk.

Madama: Een icoon? Ja, kijk maar. Want weet je, dat vind ik nou zo leuk hè, van ook met name de Ritual Art Construction. Daar hebben we al eerder al over verteld. Dat dus gewone voorwerpen. Dus dat is natuurlijk ook typisch in de kunst al zeer bekend, hoe je gewone voorwerpjes ineens een totale andere betekenis kan geven door de compositie, door de betekenis die jij erin legt. Waardoor je het daar en daar doet. En nou ja, het verhaal erbij wat we dus nu doen. En dat vind ik de meerwaarde. Ik noem dat The Daily Divine. Dat ja, je kan wel tekenen, niet tekenen. Je kan in feite altijd van alles wat je doet, door jouw creatieve energie, doordat je een visie ontwikkelt dat je in de gewoonste dingen schoonheid kunt ontdekken. En ik denk dat iedereen dat wel kent. Soms zie ik een blaadje en dan zie ik de gekste dingen of een stukje glas. Nou, da's voor mij alweer een smaragd natuurlijk. En ik heb ook wel eens een plastic shampoofles, zag ik met een bepaalde belichting dacht ik dat het Madonna was, weet je wel. Dus allemaal die hele gewone dingen die door jouw blik en doordat jouw mind. Ik zei al gedachten zijn krachten, het levende Woord. Dus als jij steeds meer je gedachten focust op schoonheid en op dat je echt in waarheid wil leven, dan zal je zien dat je visie ook meer dimensionaal wordt. Dus je gaat anders naar het gras kijken. Je gaat anders naar een winkel, dan kijk je naar de mensen anders. Je kijkt naar hun glimlach of je kijkt juist naar hun verdriet. En dan denk je oh, daar stuur ik misschien even wat licht naar toe. Gewoon licht, meer niet. Het leven vind ik een dans hè? Dat is eigenlijk waarom die ballerina zo mooi en zo fantastisch ja zinnebeeld is. En wat ook het mooiste is natuurlijk als je via die dans, dat kent iedereen, dat je even boven de tijd uitstijgt in de Al-tijd en dan is tijd ruimte.

Ida: Ja, ik denk dat dat een hele mooie samenvatting is van dit werk. Want dit werk staat dus inderdaad niet alleen voor een Ritual Art construction, maar vooral van kijk om je heen met verwondering. Kijk om je heen met de blik van een kind. Zie ineens dingen die anderen niet zien. Nou, dat is in ons geval heel duidelijk. Ik loop voorop soms en ik zie het gewoon helemaal niet. Zo hebben we ooit 35 Jacobsschelpen gevonden die ik niet zag, maar Madama natuurlijk wel. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Het is die blik van verwondering en dan ook de mogelijkheid om daar een nieuwe betekenis, een nieuwe betekenis aan toe te kennen. En ook om dat dan in een combinatie te vatten die ook weer een geheel nieuw verhaal vormt.

Madama: Ja, dat is het woord componeren. Dus eigenlijk zijn er twee dingen die je zegt. Kijk, we hadden het over die Jacobsschelpen. Die heb ik ook hier in de Mariakapel allemaal gedaan bij ons in Paradama, da Esperanza. Het was wel zo dat ik al bezig was met een schilderij. Ik had een droom gehad, Aqua del Mar. Ik had een droom gehad en over de zee en daar wilde ik iets wat mee. Maar ik wist nog niet wat. En we waren in Oostende en ik loop inderdaad en het was op dat moment was er een soort storm en er was iets geweest. Kortom die lagen daar. En inderdaad, Ida loopt gewoon van nou ik loop hier en ik loop door en wat? En ik was natuurlijk al helemaal iets van goh, misschien dat de zee mij iets schenkt. Ja, gewoon in het algemeen en niet zoekend, maar gewoon weer visie hè gedachte. Ik hoop dat. En nou ja, ik kijk toevallig hè, want het was zo'n hele zwart basalt helling natuurlijk hè, zo’n afdekking van de zee. En ik keek naar beneden en ik denk wat ligt daar nu? En dat bleek ook heel bijzonder te zijn hoor. Dat is één keer in de zoveel tijd, hebben ze misschien net gepaard of weet ik veel. Kortom, het lag daar. Dus met andere woorden, weer innerlijk was natuurlijk mijn visie al van goh, wie weet schenkt de zee mij iets hè? Dus dat is al één en twee dat je dus als een kind, dus dat nou ja, daar hebben we het al eerder over gehad. Leven in verwondering. Jezus zei het al van ‘wees als een kind, want die hebben het Koninkrijk Gods’. En wat betekent dat nou? Het Koninkrijk Gods? In die onschuld dus niet altijd dat gedetermineerde ik. Ik ben die en ik kost zoveel en ik investeer alleen maar in bla bla. Nee, elke dag is een geschenk. Elk moment is eigenlijk een geschenk. En die verwondering hè, van het licht, van alles, maar ook soms van de duisternis, van alles, van het being being alive. En dat dus dat is de levenskracht. Maar nou komt het dat woord componeren. Kijk, je zei Dan maak je er ook wat van. En dat heeft eigenlijk ook met die visie te maken. Kijk, voor mij is eigenlijk elke dag een soort van compositie hè. Dus je voelt ergens ja, componeren. Het woord betekent een geheel maken, een kosmisch geheel.  Componeren is een soort kosmos maken. Uit de chaos en chaos is niet negatief bedoeld, maar chaos is al het materiaal wat daar is en jij. Wat is dus creativiteit? Jij maakt daar precies die dingen uit, jij haalt de dingen daaruit. Jij resoneert met de dingen die voor jou werken. Waar een ander waarschijnlijk inderdaad langsloopt. Of het zegt hem helemaal niks. En dat is natuurlijk net als met kunst. Dus ik heb daar al die deeltjes bij elkaar gebracht, gecomponeerd, net als een muziekstuk, zodat het in ieder geval voor mij een geheel is, een kosmos, een geheel. En de ander ‘en principe’ kan nu wel voelen dat het misschien wel een geheel is, hoewel, dat weet je ook nooit. Voor die ander is het gewoon misschien een chaos, maar in principe zou dat wel gevoeld kunnen worden. En je kunt daardoor ook weer gestimuleerd worden. Geïnspireerd worden om zelf ook een geheel van de dag te maken of van je leven als je het even heel groot wil zien.

Op deze website worden cookies gebruikt.

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.