Anastasia

Schilderij: Anastasia, acrylic on canvas, 90 x 60 cm, 2005 Nog beschikbaar.

Afl. 20  Spirituele Democratie: Verwondering, Visie en Focus

Ida: Madama. In de vorige aflevering zeiden we dat thema verwondering, dat is toch eigenlijk ook prachtig om dat een keertje wat uitgebreider te behandelen. En we hebben een schilderij daarbij gevonden Anastasia. Wederom in ons boek De Nieuwe Stroming Kunst als Medicijn van Zijn. En daar staat ook een heel mooi klein gedicht in.

Madama: Ja dus Anastasia, het is een prachtig schilderij van een vrouw wezen. Beter gezegd in deze tijd een wezen, een lichtlichaam. En zij treedt binnen en de tekst heet ook: 

Naar binnen gaan 
is de deur 
naar oneindig bestaan. 

Entering inside 
is opening 
the door to infinity.

En dat is waar we het steeds over gehad hebben in de vorige aflevering. Het is eigenlijk een soort tweeluik.

Je gaat dus binnen in die Infinite Ocean of Motion. Je gaat binnen in iets waarvan je eigenlijk niet weet wat het is, want het is oneindig. Het heeft een meer dimensioneel perspectief. Dus je kunt maar... Wat zien wij, hè, als we in verwondering zijn en in onze adem zijn? En wat is onze adem?  Dus als je ook voelt van.. Je ziet je ruggenwervel. En wat ik altijd zeg Open je schedel als schaal en die schaal is als een lotus. Dus je kunt je nu voorstellen dat je ruggenwervel de stengel is waardoor die levenskracht komt. En die levenskracht, die vult zich in die bokaal van je verwondering, van je openheid. De duizend bladige Lotus. Kijk, daar zijn ook weer 1000 miljoen woorden voor. Dat moet je gewoon ook voor jezelf continu woorden voor vinden. Ik vind dat heel belangrijk, dat je algehele begrippen als je die echt verwerkt, dat je denkt van ja, maar ik noem het eigenlijk zus of ik noem het eigenlijk zo en dat gaat dan voor jou werken. En dan kom ik eigenlijk meteen op het andere woord spirituele democratie. Het is zo belangrijk dat je je eigen pad vindt. Dat is trouwens ook het woord wat bij dat schilderij hoort. Pad de Ik Ben code. Wat is je pad, welk pad ga je? Maar inderdaad ga je het pad licht gericht. Dus met je hele bewustzijn gericht op het licht en op het doorgeven van licht. En ook hoe integreer je dan dat Hogere Zelf, dat lichtlichaam met het dagelijkse? Nou daar heb ik ook een mooi lied gedicht voor gemaakt en dat ga ik jullie nou  voorlezen.

Ida: Ja, dat gedicht Take off your mask, dat staat ook weer in Hemelpoorten, dat orakelboek met 39 gedichten, afbeeldingen en een werkboek. En dit gedicht is dus, zoals vaak schrijft Madama eerst gedichten in het Engels en dan vertalen we ze later in het Nederlands. Maar ze schrijft ook wel meteen in het Nederlands. Dat is maar net hoe dat naar buiten komt. Dus nu krijg je te horen Take off your mask. En als het meezit laten we ook een vertolking daarvan horen waarin Madama dat gedicht zingt,

Madama: Ja, in het jaar 2000 geloof ik. Maar goed. Ik heb heel veel gezongen omdat het is zo belangrijk. Net als in de vorige aflevering De Doorbraak, die sprong in de oneindigheid is dit hetzelfde hè? Dus uit HEMELPOORTEN

A5 Radiance

Take off your mask

your egoking

you can be anything

free as a bird

strong as a tiger

a spirit star

that’s what you truly are.

Take off your mask

don’t hurry, don’t worry

but dance in radiance

in creative space

dressed by your dreams

vision is pure religion

creating your origin.

Take off your mask

walk in the spirit

talk to the infinite

guiding you every minute

you cannot go somewhere

else but to the core

nothing is forlorn

being the path itself

in dynamic meditation

life is your chapel in

every situation

mankind is one

intergalactic network

no one is alone

so be at home

everything is already there.

Take off your mask

shine, be divine

be daily and forever

in the same time

sing and swing

as a spirit star

that’s what you truly are.

Schittering

Doe je masker af

jouw trotse ego

je kunt alles zijn

vrij als een vogel

sterk als een tijger

een spirituele ster

van lichtjaren ver!

leg je masker af

laat het los, zonder angst

en dans in de schittering

in scheppende ruimte

gekleed in dromen

visie is pure religie

herschep je oorsprong.

leg je masker af

wandel in de geest

spreek met de oneindigheid

die je iedere minuut begeleidt

je kunt immers nergens anders heen

dan naar de kern

niets gaat verloren

het leven is jouw kapel

in iedere situatie

in dynamische meditatie

ben je zelf het pad 

de mensheid is één intergalactisch geheel

niemand is alleen

je bent thuis

alles is al aanwezig.

doe je masker af

straal, voel je goddelijkheid

leef bij de dag en voor altijd

in dezelfde tijd

zing en dans

als een spirituele ster

van lichtjaren ver.

En ik vind het zelf heel erg mooi dat ik die dingen al zei en schreef in 2000 of nog eerder en zong. En dat je eigenlijk, het hoort ook wel bij Ar,t dat je spirit, Your body of light is je tijd vooruit.  Eigenlijk kan ik nu pas zoveel jaar later 23 dus eigenlijk bij wijze van spreken, helemaal begrijpen wat ik daar zei Be daily and divine in the same time. En dat is iets, dat merk ik ook wel aan de tijdgeest. Dat is een begrip wat nu steeds meer, net als non-binair, dat je dus en goddelijk kan zijn en dagelijks. En dat dat niet een dichotomie is, dat dat niet een discrepantie is, dat het niet is. Oh, nou ja, en dan moet ik alleen maar zweverig en alleen maar dit. Of ja, nou ja, ik ben nou eenmaal aardser. Dat snap ik allemaal niet hoor.

Dat is dus niet meer zo. Kijk, het is nu Be daily and divine in the same time en zo heb ik die variatie. To be and not to be is now the answer out of the question. Dus weer die parafrase op To be or nee to be and not to be is the question No is the answer out of the question. Zo, je kunt dus nu en dat is wel denk ik ook, als je dan kunt spreken over een evolutie van bewustzijn en waar ik ook al eerder over heb gehad van dit is nu de tijd die doorbraak. Iedereen voelt van yes, het moet en goddelijk zijn en aards en geïmplementeerd en geïntegreerd en in mijn persona.

Dus met andere woorden. En dit is een ander heel belangrijk onderwerp en wat ik al eerder heb aangeroerd. Je hoeft dus niet je persoonlijkheid als het ware ja te vernichten of los te laten.Ja wel loslaten, maar als identiteit, maar niet als kleur, als  kwaliteit. Als talent hè? Want ja, de één is dit en de ander is dat. En juist die meervoudigheid, dus die ongekende die zich uit in 1001 vormen in die ocean of infinity. Het gaat juist om de kleur die jij gaat geven vanuit jouw unieke zelf aan het universele gedachtegoed Collection, hoe je het ook noemen wilt. Dat Cosmic Consciousness waar jij dus net jouw en dat noem ik altijd dus jouw essentie doet een emissie, een uitstraling en is een emanatie, is een verschijning. Dus jouw lichtlichaam, jouw energielichaam verbindt zich met jouw persona en dat is dat licht gericht zijn. Want dat alleen maakt vruchtbaar. Dat maakt wat het zich vermenigvuldigt en dat je er aan groeit en bloeit, dan alleen in die verwondering van wow hè, en die synchroniciteit. Want op het moment dat jij je geeft, merk je dat eigenlijk alles een geschenk is. Dat alles, elke adem, elke zonnestraal, elke glimlach van de mens, maar ook de moeilijke dingen, het rotweer soms, of nou ja, alles. De verkoudheden en alles waar je doorheen moet. Soms ook je zelfs je eigen negativiteit. Dat je denkt nou, nou nou, ik dacht dat ik licht was. Moet je mij nou zien. Volkomen verdicht, oké, maar dat ook hoort erbij, want dan maak je die sprong weer. Als je eenmaal je focus richt op dat licht en dat is de spirituele democratie, dat in deze tijd eigenlijk dat is to be and not to be, to be daily and Divine.

IMG 4974

 

Dat er 1001 invalshoeken zijn naar die waanzinnige grote gratis, ik zie nou ineens een hele grote bloem voor mij Amaryllis. Een hele grote rijke bloem waarvan jij als het ware de geur mag opsnuiven en dat jij in die geurbeleving een expressie kunt doen. En in die expressie kun je ook een exploration doen, een expansie van wie jij bent. En tegelijkertijd weet je de adem ademt zichzelf, dat jij het niet bent, maar dat het leven door jou heen vloeit in die verwondering. Maar wel en dat is de dus die democratie ervan in jouw vormgeving.

Ida: Ja Madama, je had het al eerder over spirituele democratie en toen heb je een hele uitleg gegeven. Kwam je terug bij het woord spirituele democratie. Maar toch merk ik dat ik dat nog een heel moeilijk begrip vind. Want spiritueel is sowieso al een lastig begrip. Ik denk dat ook daar zit voor veel mensen natuurlijk al sowieso een zweverig randje aan. Hoewel, als ik zelf gewoon denk van ja maar er zit het woord spirit in en spirit en of inspiratie, dat is toch gewoon een heel normaal woord? Maar democratie idem dito is ook een woord wat nou behoorlijke slijtageslag heeft meegemaakt. Dus hoe zie jij dat nou voor je? En is dat dan ook een oplossing voor het dagelijks leven, zeg maar in de politiek of zo?

Madama: Nou ja, ik laten we even het woord politiek, laat ik even rusten. Maar omdat alles is politiek, in feite. Elke actie die je doet is politiek in die zin. Maar kijk, ik heb het al eerder over gehad over de overschrijding van de polariteiten dualiteiten. Dus dat hele idee van links rechts  het is to be and not to be, dus het is een nieuwe houding. Het is weer die gravitatie van de zwaartekracht van man, vrouw links, rechts die dualiteit eeuwigdurend. Iedereen voelt van ja, maar daar redden we het niet mee. Het gaat nu om het focussen  op eenheid, het focussen op liefde, op gratitude, op  dankbaarheid voor nogmaals die verwondering dat je het leven is jou geschonken. Het is nooit van jou. Dus dat alleen al dat je niet in de competitie alleen zit, maar dat je voelt van nou, ik heb het gekregen en ik wil het delen. En dat is een hele andere mindset. Het klinkt allemaal zo simpel, maar ga het maar doen. Ook je eigen kwaliteiten, je goede kwaliteiten, je slechte kwaliteit. Je kunt jezelf helemaal afbranden en zeggen. Nou ja, dat wordt nooit wat en bla bla. En waarschijnlijk soms ook bevestigd door anderen vooral, want binnen buiten verhaal. Maar als je eenmaal ziet dat je een geheel bent, dat je nooit uit dat geheel, uit die infinite ocean of motion, uit dat heelal of hoe je het ook noemen wilt kunt vallen. Yes, you can fall, but you can fall in love. En dat is een nieuwe manier van vallen. Je kunt fall en je kunt fly but Fall in love Fall in Love with yourself. Fall in love with mankind, fall in love with nature. En dat is een hele andere houding en dat is die spirituele democratie. Kijk, democratie dus nogmaals voor iedereen weggelegd. Democratie, dat wil zeggen het kan voor iedereen. Maar zoals het inderdaad zoals je al zei, vaak nu verworden is tot oké, nou dan kan ik zeggen wat ik wil en who cares. Dus die hele ja ik zeg toch maar even het moeilijke woord ethiek is weggevallen. Van jongens, we krijgen een stem, want dat was natuurlijk vroeger alleen bestemd voor de elite of wat dan ook. Dus dat is ontzettend goed dat die ontwikkeling is gemaakt tot democratie. Maar uiteindelijk gaat het om wat ik noem het gericht gericht. Wat breng je? Wat is jouw emissie, Wat draag je dan bij? Wat is constructief voor jou? Is democratie voor jou: Nou ja, ik zeg maar wat in m'n kop komt hè? Want ja, dat mag. Of is het dat je werkelijk bewust zijn, dus verantwoordelijkheid draagt voor het leven wat jij hebt gekregen? Dat je dat mag en wil? En ik vind eigenlijk als plicht moet doorgeven hè. Dus. Maar niet als dwang, maar als plicht van binnenuit. Plicht naar het licht. Je krijgt licht en je geeft het door. Nou, wat is licht? Licht is in ieder geval zo dat jij leert. En dat is ook heel boeddhistisch natuurlijk ook hè, van dat je van alle kanten dingen kunt bekijken. Dus als je alleen maar gaat in het goed of in het slecht, hoe goed of hoe slecht het ook is. Ik bedoel, ik ga niet zeggen dat het slecht ineens goed is, maar ik ga wel tegen mezelf zeggen ja maar ik kan het alleen maar zien vanuit mijn perspectief. En in het grote multidimensionele, nou ja, tien dimensioneel, honderd dimensionaal of hoe je het ook wilt zien, wat kan ik nou uiteindelijk weten? En ook in het klein wat weet je eigenlijk al van een ander? Ja, jij doet dit, jij doet dat. Hoe vaak doen we dat niet? Maar probeer je dan even te verdiepen en zonder mening. Zo van oké, die doet het zo. Laat ik in ieder geval zorgen dat ik dat intact laat voor wat die en die persoon doet, zonder dat ik daar mijn stempel meteen op hoef te drukken. En dat is heel moeilijk omdat het je dat al in de eerste plaats voor jezelf doet. Maar probeer nu in liefde To fall in love with yourself en daardoor ook in mededogen in Compassion naar die ander te kijken en niet naar die ander alleen, maar in feite om over politiek te praten, naar het hele wereldgebeuren. Kijk, wat kan jij bijdragen? Jij en niet door links of rechts of groen of geel te zijn, maar inderdaad jouw positieve bijdrage van het licht. En dan is een wet en dat is een wet dat het licht net als adem ademt, zichzelf. Dat het licht zelf zijn of haar of het werk doet. Dus jij draagt bij aan.. Op jouw manier nogmaals. Dus dat is ook weer die spirituele democratie. Dus niet alleen maar door te vasten of te mediteren. Of doe wat jij moet doen met jouw persona. Maar weet wel dat het co-creatie is aan het scheppende Woord.

Ida: Ja maar ja, maar ik merk dat, dat heb ik ook. Dat bepaalde zinsnede ook uit de gedichten die jij indertijd hebt gemaakt, die zijn inderdaad vaak al dertig, veertig jaar geleden gemaakt en dat pas nu de echte betekenis daarvan steeds duidelijker wordt voor mij. Bijvoorbeeld waar je zegt in dat prachtige gedicht van Take off your mask. Daar zeg je bijvoorbeeld 'Visie is pure religie, Herschep je oorsprong, leg je masker af en wandel in de geest. Spreek met de oneindigheid die je iedere minuut begeleidt. Je kunt immers nergens anders heen dan naar de kern'. En daarin zie ik dus ook weer het consistente van jouw gedachtegoed, namelijk dat het altijd weer gaat om het leven vanuit de kern, de core, het Ik Ben verschillende woorden voor dezelfde begrippen en dat is dus ook terug te vinden in hoe jij nu dat begrip spirituele democratie hebt uitgelegd. Ja, met name dus door te zeggen visie is pure religie. Ja, en ook voor mij is het ook ja, ik kom uit een toch wel iets andere wereld. En democratie was inderdaad toch veel meer een politiek geladen begrip. En dat ik nu zie van ja dit is voor iedereen, iedereen kan een bijdrage leveren, iedereen kan vanuit zijn of haar kern, vanuit zijn of haar visie kijken van wat is mijn bijdrage en daarin constructief zijn. En dat kan op alle mogelijke manieren. Gewoon in je eigen buurt, wijk, familie, whatever. En tot op het hoogste niveau. Maar de belangrijkste is eigenlijk dan vanuit welke visie doe je dat en vanuit welke focus?

Madama: Ja, nou kijk dus je zegt twee woorden visie en focus. Kijk, ten eerste is het dus al wat ik zei hoe belangrijk het is en daarom heet ook Beyond  beyond all borders, beyond all dualities dus. Dit had ook Beyond al dualities kunnen heten, bij wijze van spreken.  Beyond betekent dus dat jij transcendeert dat je dus voorbij elke polariteit, welke dan ook, opgaat in een omnidimensionele, dus   omni  betekent dus omniverseel, dus meer dan jij  kunt rekenen hè. Dus ook zelfs mathematische modellen, die zijn er allemaal wel natuurlijk en zo wordt het dan ook wel gezien. Maar uiteindelijk denk ik dat, ik zeg altijd, de geometry of poetry. Ik geloof het meest in poetry net als de Tibetanen, Milarepa en al die mensen hebben allemaal gedichten gemaakt om werkelijk die bezielde ervaring van het licht om te zetten in een gedicht. En wat betekent dat, dat je het tot je zelf hebt gerealiseerd? Dus de kunst van zelfrealisatie, geef je eigen woorden eraan, want je bent het levende Woord. Want de hiërarchie, de democratie, bestaat voor mij er vooral uit dat jij dus als het ware God in jou zelf mag en kan en ik wil bijna zeggen moet realiseren. En dat is natuurlijk van ons afgenomen, Want ja, je was maar een massaproduct en dat is gebaseerd op angst en  noem het maar klein houden. En wie denk je wel dat je bent? Nou, wie je bent is dus je eigen Zijn, je Ik Ben en ieder mens dus dat is de democratie ervan. Ieder mens is een onderdeel van het geheel. Ieder mens is zonder, noem het maar zelfs een miertje of wat dan ook is de schepping niet compleet. Dus met andere woorden, al is het al zonder miertje niet, laat staan zonder jou hé, jij bent bewustzijn. Jij mag het bewustzijn incarneren wat jij als mens, manas, als mens, als denkvermogen mogen doen, is dat wij mogen uitdrukking geven aan het scheppende zijn en dat is het allerbelangrijkste. Creativiteit door je verbeelding. Maar dat wordt altijd van ons afgenomen. Want wie ben je dan wel? En ook als je iets kleins doet, nou ja, wat stelt het voor? Wie weet wat het voorstelt? De bekende vlinder die een orkaan kan veroorzaken. Wat weten wij wat klein of groot is? En zo zitten we altijd onszelf te veroordelen. Ach ja, het stelt niks voor. Dat is spirituele democratie. Dus dat je leert dat elke handeling in feite, net als elk moment telt. En zolang we nog lineair denken en altijd maar in die judgement over onszelf en de ander, dus ook. Tuurlijk, er is oorlog en er zijn ellende en mensen doen vreselijke dingen. Maar wat doe jij? Kijk, en dat is de spirituele democratie, dat je beyond borders kan denken. Dat je dus jezelf gaat zien als oké, ik ben deze vorm Margareth, in mijn geval Madama. En ik heb een extensie, een expressie in mijn kunst he, mijn meerdimensionale kunst. Maar ja, dan kan ik ook denken ja Jezus, wie kent mij nou? Ja, dat is ook heel menselijke gedachte die heb ik heus wel eens, maar daar gaat het dus niet over. Het gaat erom dat ik het transmit dat ik zorg dat die levensenergie, die levenskracht die de zwaartekracht in mij vooral opheft, zodat ik niet alleen maar daar als een soort ja lomp wezentje zo even helemaal door ik weet niet wat loopt en denkt Ja, nou ja, het regent weer. Maar dat ik in verwondering weer opgeheven wordt door die inspiratie, die adem en dat wil ik uitdrukken in emissie, exploration, expeditie en noem het op. Al die E's vind ik altijd zo mooi met het woord E nu weer, vul zelf maar in expansie zodat je weer groter wordt zodat die zwaartekracht weer wordt opgeheven. En dat is die spirituele democratie dat je vrij bent om te kijken hoe jij het doet en dat je daarbij misschien één connotatie hebt. Laat het wel constructief en co creatief zijn, zodat wij mee mogen genieten van jouw expressie.

Ida: Dus het komt er eigenlijk op neer dat je jezelf kent en daar op een constructieve manier uiting aan geeft.

Madama: Ja, ik zeg altijd wees je eigen wezen, er is niets te vrezen he. De levensgeest zegt dat ook heel klassiek tegen Maria. 'Er is niets te vrezen. Wees niet bevreesd, Ik ben de levensgeest'. Dat is ook iets wat me altijd is bijgebleven, want er is niets te vrezen, want je bent je eigen wezen en dat is een heel moeilijk en tegelijkertijd een genade woord. Wat bedoel ik daarmee? Wees in harmonie met jouw eigen zijn en dan is er ook niets en niemand, dat is het oorspronkelijk geboorterecht wat wij hebben gekregen van de Ene. En wie is de Ene? In het Engels kan ik dat het mooiste zeggen The one who gets the work done in everyone. En daar gaat het om. Dit is wie nu spreekt via mij. Maar ik voel die ene kracht die in jou zit, in iedereen. Jij, jij, jij zegt The bird of paradise. Dat is de democratie. Dat er uiteindelijk een eenheid is. We are one and that's all there is.

Op deze website worden cookies gebruikt.

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.