2024 wens

Afl. 13 Wat zet het vierkant in beweging?

Ida: Welkom bij de Beyond Art en Spirit I AM Podcast. De podcast met Madama die kunst en spirit verbindt met bewustzijn.  Vandaag gaan wij een prachtig schilderij bespreken. Eigenlijk ook een Ritual Art Construction en daar hebben we ook een gedicht bij. Maar dat schilderij is juist ook onze wens voor het nieuwe jaar en dat is ook het gedicht. Madama: Ja, dat is dus voor 2024. Dus vandaar het gedicht. 'Vier met plezier je leven en deel het met velen.' 

Ida: Ja, dus je bent echt ingegaan op die vier. Maar kun je daar iets meer over zeggen? Want wat betekent vier voor jou?

Madama: Nou, Vier is natuurlijk de eerste vervoeging van vieren. Ik vier het leven. Maar ook is vier het laten vieren, maar ook nu ik het zo zeg denk ik ook meteen aan fier met een F. Krachtig. Trots. Maar vier. Het getal in de numerologie betekent onder andere realisatie, kracht en  aarde. Want in het schilderij waar we het net over hebben, daar zie je dus inderdaad de four corners. Dus misschien kan ik iets vertellen over het schilderij eerst.

Ida: Ja, dat lijkt me een heel goed idee, want de titel van het schilderij is In Sync I Am.

Madama: Ja In Sync I am is dus ritual art construction. Je ziet het schilderij en je ziet dus de vier corners, de vier hoeken, dus het woord hoek. Alleen al als je aan het woord hoek denkt, zie je natuurlijk altijd al die vier hè. Dus die negentig graden en vier is eigenlijk al in alle culturen een heel belangrijk iets. De vier elementen. Nou, de hoek, de negentig graden. Waar sta je voor? Rechthoekig en Vierkant is toch 'vierkant ergens voor staan'? Weet je wel? Dus dat soort dingen. Maar vooral in het rituele. Is eigenlijk altijd de initiatie. Je gaat door de vier corners. Ja, ik vind dat een mooier woord, door de vier hoeken van een bepaalde situatie die je moet overwinnen. Een soort initiatie dus om naar de kwintessens, het vijfde element te komen. En het vijfde element is sowieso in de gewone in de elementenleer dus aarde, vuur, water en lucht en heb je in het midden de ether. En de ether staat eigenlijk voor ruimte, maar ook voor dat ongrijpbare element wat je kunt zeggen dat er overal is, maar wat je niet ziet vanuit de geestelijke wereld. Kwintessens betekent de essentie. Dus daar gaan we het ook zo over hebben. Dus die vier corners, wat je altijd, dus in alle initiaties, in alle rituelen hebt, is het overwinnen van…  Dus de vier elementen, noem het maar de existentiële werkelijkheid om naar de ether, de meer verfijnde werkelijkheid, de hogere kracht, het hogere bewustzijn, je hogere zelf te komen, maar ook van hoe overwin je die dan? 

Ida: Ja, nou heb je in dat schilderij ook in die vier hoeken vier elementen geplaatst. Misschien kun je dat toelichten? Wat zien wij in die hoeken van dat schilderij en waar staat dat voor?

1303 in Sync

Schilderij: In Sync I Am, Ritual Art Construction, transcending the 4 corners to reach the quintessence, 47 x 52 cm, 2023 heliodoor, zink, glitter, acryl.

Madama: Ja, in de hoeken. Kijk, ten eerste het materiaal. Het schilderij zelf is al een vierkant en stond voor mij heel erg voor het Koninkrijk Gods. En het Koninkrijk Gods is natuurlijk een deftig woord voor in feite het werkelijk bewust zijn van je eigen Zijn. En daar wil ik eigenlijk eerst een gedicht over zeggen. Oké, het heet Maatstaf, omdat wat ik al zei, de vier hoeken van de vier elementen overwinnen naar de kwintessens en de kwintessens is dus de I Am. Het Ik Ben staat ook in het midden heel mooi van de In Sync I AM van het schilderij, van de Ritual Art Construction. En op die plaatsen zie je dus vier zinken corners die heb ik van zink gemaakt, daar ga ik zo nog even op in. Maar het feit dus dat je een maatstaf hebt is belangrijk en daarom wil ik even dat gedicht voorlezen van wat is je maatstaf om die vier hoeken, corners van het leven en welke die dan zijn hebben het ook zo over, te overwinnen. 

Maat-staf

Ga je eigen verhouding 
met het leven aan
vanuit DAT wat je bent
van waaruit je deelt.

Je bent een unieke frequentie 
in coherentie
met het universum
waar jij weer deel van bent.

Zo verbind je jezelf met het Al
in plaats van met menselijk onbegrip
in het dal van verstoorde banale interpretatie
van jouw eigen intentie:

Een zuiver kanaal te zijn
vanuit je soeverein domein.

Madama 9 juli 2020

Nou, dit spreekt duidelijk voor zichzelf dat je dus die overstijging krijgt. Het is weer dat banale, het altijd, het verkeerd begrepen worden, inclusief jezelf, dat je eigen intentie als het ware wordt verstoord. Dus wat zijn heel vaak die vier zinken elementen? Dat is in het dramatisch, ik doe het nu even in essentie, hè, Bijvoorbeeld, de uitsluiting, het gevoel van uitsluiting, angst, verdriet, gemanipuleerd worden. Ja, het schrikbeeld van de wereld zoals het op je af kan komen. Verstikt raken, in een wurggreep zitten van je eigen overtuigingen en daardoor willen aanpassen, enzovoort, enzovoort. Dus ieder mens kan dus die vier elementen zelf invullen en tegelijkertijd, en dat vind ik zo mooi van het zink. Het is het bezinken, het verzinken in…  dus werkelijk helemaal tot in die diepte gaan. En ook tegelijkertijd voel je dat het dus een ja, hoe moet je zeggen dat het bijna ook een soort bezinning is. Dus als je  werkelijk iets in laat zinken, in de goede zin des woords, dan word je het als het ware eigen. En doordat je je gaat verdiepen in de gevoelens die diepte van die elementen zoals dood, verdriet en angst en al die eenzaamheid en al die oer menselijke elementen, dat die dus al levenslang en dat vind ik zo troostend, de initiaties zijn geweest om die te overstijgen. Dus dat is het ook. Hoe kun je dus uit die bijna, je zou bijna overkoepelende overtuigingen van dat zogenaamde Ik Ben, dat soeverein domein, dat Koninkrijk Gods in jezelf, hoe kom ik daarbij? Nou, dat is waar het over gaat in dat schilderij en ook in het bewustzijn. Vier het leven. Dus met andere woorden je mag wel degelijk tegenover die noem het maar negatieve weerstandskrachten, expansie zetten, evolutie, exploratie, experimenteren. Ik mag er zijn, ik wil leven, ik wil me bewegen, ik wil ruimte. Ik breek eruit. Uit dat vierkant.

Ida: Ja, dat is wel heel boeiend wat je zegt. Juist omdat midden in dat vierkant bevindt zich een dop of een ja, ik noem het even een dop met daarop I AM. En nu is er een prachtig gedicht dat daar helemaal op aansluit en dat heet Testament van Verstrengeling. En dat gaat ook over het Ik Ben. En misschien wil je dat even voorlezen,

Madama: Oké, dat wil ik ook wel voorlezen, die Testament van Verstrengeling. Nou, verstrengeling is natuurlijk een heel mooi woord, ook uit een quantum niveau. Dat alles is met alles verbonden. 

Testament van Verstrengeling

Ieder1 die zijn IK BEN 
op het IK BEN wil richten
zal Ik verlichten en onderrichten
in het ontvouwen van vertrouwen
op het innerlijk verbond
van het geheiligd IK BEN
in Ieder1.

Madama 9 juli 2020

Kijk, en dat is dus dat Koninkrijk Gods, hè, wat altijd werd gezegd, het zit in jezelf. Want wat heb ik nou op dat zink en rond de kwintessens gedaan? Allemaal prachtige Heliodoor stenen uit India. Heliodoor betekent het geschenk van de zon. En in Nederland is ook dat heliodoor of in het Engels eigenlijk door. Er doorheen gaan of de door betekent openen. Ik heb dat ooit gedroomd dat ik die steen moest hebben en dat heb ik ook gekocht. Heliodoor is een goudgele steen, een geschenk van de zon. Dus waarom heb ik dat op dat zink aangebracht dat dus echt een aards metaal is. Zink is het geweten van de mensheid, zegt Anselm Kiefer bijvoorbeeld. Die gebruikt altijd dat lood, dat zink. Het is ook inderdaad buigzaam. Het kan ook verkleuren. Het is eigenlijk heel sterk en tegelijk kan je het buigen. Dus het kan alle kanten op. Je kunt het ook op alle manieren gebruiken, maar het is een heel letterlijk, ook in de alchemie een basismateriaal dat moet worden getransformeerd tot goud. En dat goud, daar heb ik nou de heliodoor voor gebruikt. En dat is natuurlijk ook het symbool van het Ik Ben het Ik Ben is het levende goud in jou. Ik zeg altijd: ik adem in het levend goud, omdat ik ben die ik ben, in wezen van mij houdt. Dus je krijgt ook die kracht van de zon, dat ook al zie je hem niet in je verduistering van tijdelijke verwarring en vertwijfeling. Er is altijd dat levende, dat levende geschenk Ik Ben in jou en dat is als de zon, de kracht van de zon die je verwarmt en je ook als het ware, en dat bedoel ik met die exploratie, die je altijd uitdaagt om werkelijk toch, hoe groot de weerstand ook is door te gaan. Dat is vier met plezier. Dus hoe groot de weerstand ook is erdoor heen te gaan, want het leven is een geschenk.

Ida: Ja Madama, ik vind het heel boeiend om te horen hoe jij zink hebt gebruikt. Net zo als Anselm Kiefer met een prachtige expo momenteel. Maar ook hoe jij dat woord zink op zoveel manieren tot ons door laat dringen. En ook wat nu precies als je iets laat verzinken en de keuzes die je maakt in het leven? Ja, hoe kom je door al die weerstanden heen?

Madama: Ja, Ik zie ineens zo'n soort windsels van al die bezinksel is, maar dan  bezinksel in de zin van het heeft je helemaal aangekleefd. En hoe kom je daar? Hoe kom je uit je eigen wurggreep? Hoe kom je uit je te grote identificatie met je probleem, met je situatie, met je eigen beeld over jezelf, dat dan niet meer klopt en waar je je enorm aan moet vasthouden? En dan gebeurt er iets in de wereld. En dan of in je gezin of in wat dan ook. En dan gaat dat hele beeld weg en dan weet je bij God niet meer hoe je de dingen bij elkaar moet krijgen. Nou en dan kom je eigenlijk bij de Heliodoor fase. Dus die zonnekracht en dat is het moment van keuze van, ik heb de keuze Ik had al net het woord maatstaf hè. Dus je moet een maatstaf hebben en voor jezelf vinden om te zeggen ik ga me niet identificeren, Ik ben niet alsmaar in controle, want er is geen controle. Als je werkelijk wil luisteren naar dat geheiligd zeg ik letterlijk Ik Ben in jou, dus het Ik Ben oftewel de eerste vervoeging van Zijn, het geschenk van het Zijn, van het leven dat jou is gegeven om door te geven. En als je dat geschenk, als je dat durft te aanvaarden, want daar begint het mee. Durft te accepteren van ik hoef mij niet te identificeren met de situatie en met alle beelden die ik van mezelf heb. Dat zijn dus letterlijk, ja beelden die zijn verzonken in je eigen bewustzijn. En daar ga ik nu uit. Dat overstijg ik nu door een maatstaf te stellen van ik heb keuze, ik ben geen slachtoffer. Ik wil mij kunnen ontplooien. En om mij te kunnen ontplooien moet ik mijn windselen ontwinden. Ik moet eruit zien te komen. En die gave van dat bewustzijn om eruit te willen komen, dat heb je als het ware al als geboorterecht en dat is dat soeverein domein. Er is niemand die autoriteit over jou kan hebben, alleen jij die die autoriteit toestaat. Daar wil ik wel een mooi gedicht even bij voorlezen. 

Talent

Het talent is wat je Bent
dat is je Fundament

Het talent dat je bent wordt erkend
door het IK BEN bewustzijn
in al zijn volledigheid te ervaren 
en te delen met velen
door dat wat in jou is 
als levenskracht te helen.

Madama 2020

Je ziet dat ik hier in een vrij  compacte tekst, je duidelijk maak dat er niets anders is dan het talent dat je bent. En dat talent is je fundament. En dat fundament, dat is jezelf als zijnde het Ik Ben. En wat is het Ik Ben? Het Ik Ben is niets anders dan het Zijn. Als je het dan wil vergelijken met weer die ether, die kwintessens, is het een ademtocht. Dus het is niet vast te houden, het is niet te begrijpen, het is ongrijpbaar. Maar niets is minder waar, ook al is het onzichtbaar. Het is jouw enige fundament en je enige rijkdom dat niemand, niets, maar dan ook niets en niemand van jou kan afnemen en dat alleen jij degene bent. En dat is een hele belangrijke. Laat die goed even inzinken. Weet dat alleen jij met de kracht van de zon in jou de bron bent.

Ida: Ja Madama, je hebt het over dat, dat innerlijke punt dat Ik Ben. Maar wat is nou het kantelpunt waardoor je voelt van ja, dat heb ik bereikt en daar kan ik ook op terugvallen, want dat is natuurlijk heel vaak een probleem. Dat je dus toch verstrikt raakt in alles van elke dag. De druk van het bestaan. En alle dingen die daarmee samenhangen. En dat je niet die voeling hebt met dat innerlijk zijn, dat Ik Ben.

Madama: Nou, dat is ook een hele goede vraag hoor, want ik realiseer mij. Kijk, ik heb natuurlijk de enorme kracht en toewijding gehad aan het zoeken, dat is mijn levensmissie. Het zoeken naar de essentie.. En ook in dit geval via kunst. Maar dat kan je natuurlijk ook op allerlei andere manieren doen. Het zoeken naar de essentie. Ik heb je al eerder verteld mede door mijn bijnadoodervaring ben ik al heel jong begonnen. En niet dat ik het wist. Het is heel voorzichtig begonnen. Ik herinner me nog een soort kiempje of zo. Ik wist ergens er was een kiempje. En net als een kind. En net als een boom,  Boom begint ook met een kleine walnoot dingetje dan zie ik dan zo'n groen sprietje eruit komen..En uiteindelijk is het een gigantische boom geworden. Dus het leven zelf begint in de eerste plaats met de toewijding en de overgave aan Oké, ik leef. Wat is het dan? Dus daar begint het mee, dat je het niet als vanzelfsprekend ziet. Dan twee is ook de toewijding aan wil ik altijd maar geleefd worden. Dus de dagelijkse dingen natuurlijk heel belangrijk. Die zijn er. Maar Is this all there is? Dus even om het liedje van Peggy Lee aan te halen Is this all there is? Kijk, dat moment van leegte, van verveling, maar ook van pijn. Van verwondering kan ook natuurlijk hè. Dus al die dingen. Dat je ineens denkt: ja maar waar gaat het over? En dan merk je dat in de hele literatuur en in de hele kunst en in de muziek en in alle religies, als het goed is, zonder fundamentalisme, et cetera, et cetera, gaat altijd over essentie. Nou, en dan blijkt dus, dat daar kom je gewoon uit, daar kom je achter. En anders? Kijk maar naar de natuur. Nogmaals zo in alles groeit vanuit iets heel kleins naar iets groots. Dat iets wat als een vraagteken begint, door jou, door het water van de aandacht hè. Doordat je er aandacht voor hebt, groeit iets, dat weet iedereen. Aandacht, daardoor groei je. Als je eventjes je rot voelt en je krijgt een glimlach van iemand, ook al is het een onbekende en meteen BAM, dan gaat je energie omhoog. Dus dat kantelpunt vindt plaats door de aandacht zo in jezelf te geven aan de oorsprong van het leven. Nou, daar heb ik ook wel, vind ik, een mooi gedicht over gemaakt. Nadat ik natuurlijk de nodige jaren heb gemerkt dat het zich net als een kind in jezelf enorm is gegroeid en dat je dat nu mag noemen Meesterschap. Want wat is meesterschap? Het heeft niets met controle en superioriteit te maken, maar met onafhankelijkheid en het bewustzijn dat jouw geboorterecht, dat jouw eigen soeverein domein, dat je eigen Zijn er mag zijn en niemand, maar ook niets kan dat van jou afnemen, want dat is je Godsgeschenk, je Zijn 

Meesterschap

Ik ben er al 
in het Al
dat mij is gegeven
om in te leven
vorm te geven
door te geven
onvernietigbaar bestaan
geen verf, maar  bewustzijn
geen materie maar licht
geen afbeelding maar levenskracht.

Door het doorgeven van de 
universele liefde, licht en leven
overstijg je het kruipende bestaan,
je kan pas genezen 
als je je aan het innerlijk licht 
kunt overgeven.

De verlichting Zijn
de lichtruimte ingaan
de ongrond, het oorspronkelijk levensveld.

Dat is meesterschap.

Madama 12 juli 2020-

Ida: Ja Madama, ik ga nog heel even terug naar het schilderij, want wat mij opvalt is, het is een vierkant met prachtige kleuren roze, paars, lila. Maar in dat vierkant, los van de vier hoeken en de I AM in het midden, zien we een ruitvorm. En dat vind ik heel grappig of interessant, want dat heeft volgens mij ook een betekenis.

Madama: Ja, ja, altijd wel hè, bij Madama. Nou kijk, de ruit. Dat is wel een hele interessante ontwikkeling. Ik denk ook meteen aan de boogie woogie van Mondriaan, die natuurlijk al die tijd met die waar heb ik al eerder over gehad, die verticale en die horizontale en hoe die elkaar ontmoeten. En dat is natuurlijk de geest en de materie. Maar op een gegeven moment kwam hij ook op de ruitvorm in de boogie woogie, wat natuurlijk een dans is. Vier het plezier. Nou, waar staat de ruit voor? Dat is natuurlijk de dynamiek van het vierkant. Je hebt mensen die vierkant denken, consequent altijd gelijk, maar de ruit is eigenlijk de dans van het vierkant. Dus je kunt zeggen de ruit geeft aan dat de kanteling mogelijk is. Iets lijkt misschien altijd wel rechtlijnig, maar je kunt het ook kantelen in de zin van dat je eenzelfde ding op een hele andere manier kan zien. En je als je een ruit ziet, dan denk je inderdaad meteen aan een dans, want dan zie je die ruit als het ware al, laten we zeggen heel snel draaien zodat het bijna een cirkel wordt. Dus dat de ruit vormgeeft aan dat het in beweging is. Dat ondanks dat er dus een gefixeerdheid is vier, de vier van fixatie dat je die fixatie toch weer als je vanuit het centrum, vanuit het I AM, vanuit het ik ben je richt, je maatstaf richt, dan kun je die omstandigheden kantelen en dan wordt het een ruit. En in een ruit krijg je die dynamiek, die diagonale in plaats van die rechte lijnen, van beweging. En dan is het al veel meer, dan gaat het al veel meer stromen. Voel dat ook maar in jezelf en voel ook als je bijvoorbeeld voor iets zit en dat je dan denkbeeldig denkt ja maar als ik het nou kantel en je ziet het voor je dat het een ruit wordt en dat je dan van binnenuit, vanuit dat centrum van die ruit zie je dan als het ware het centrum bewegen, net als een caleidoscoop. En ja, ik zie dan ook helemaal van die cirkels beelden vormen die dan heel snel het rad van fortuin enzovoort. En dan Pam ineens doordat je in beweging bent, zie je de oplossing, zie je de keuze, zie je de verandering?

Ida: Ja Madama, ik denk dat dat een hele mooie afsluiting is van deze uitzending, sessie. Want er is heel veel gezegd en we hebben een heel mooi beeld gekregen van de betekenis van dat schilderij wat we breed hebben uitgestuurd en wat mensen ook kunnen zien op onze site bij www.madama.nl Bij de blogs staat dus ook de afbeelding van het schilderij plus de tekst ook van deze uitzending.

Madama: Ja en ik wou alleen nog even zeggen dat ik vind het woord levenskracht heb ik een paar keer genoemd en wat is nou levenskracht, ether. Dus wat is dat ongrijpbare nou? De levenskracht is natuurlijk zo bijzonder dat wij dat hebben gekregen, dat het in de natuur zit, dat het in alles zit. Dat is die verstrengeling, dat de levenskracht, de zonnekracht, de geneeskracht, de creativiteit en de genialiteit van het leven dat is gegeven. Vier Vier Met plezier en delen met velen, dat wens ik iedereen toe.

Op deze website worden cookies gebruikt.

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.